14 września wprowadziliśmy zmiany do logowania do Santander internet i Santander mobile. Zgodnie z dyrektywą PSD2, tego dnia zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące silnego uwierzytelniania klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication), które mają wpłynąć na zwiększenie zabezpieczenia bankowości internetowej i mobilnej.

Co się zmieniło?

Zastosowanie SCA spowoduje, że do bankowości internetowej i mobilnej zalogujesz się dwuskładnikowo.

Wydaje Ci się to skomplikowane? Przekonaj się, że tak nie jest:

Zmiany w logowaniu do bankowości internetowej

 • Po wprowadzeniu loginu i hasła poprosimy Cię o potwierdzenie logowania narzędziem autoryzacji, np. smsKodem, tokenem czy mobilnym podpisem.

   Korzystasz z tokena? Zobacz, jak potwierdzić logowanie

  1. Uruchom token.
  2. Wpisz PIN do tokena.
  3. Po wyświetleniu na tokenie „APPLI”, wybierz na klawiaturze cyfrę „1”.
  4. Token wygeneruje kod, który musisz wpisać na stronie logowania.

   Korzystasz z mobilnego podpisu? Zobacz, jak używać go również do potwierdzenia logowania

  1. Przejdź do ustawień w Santander internet.
  2. Wybierz zakładkę „Sposób logowania”, którą znajdziesz w menu po lewej stronie ekranu.
  3. W sekcji „Wybierz narzędzie autoryzacji dla logowania” zaznacz opcję „Mobilny podpis”.
 • Chcesz logować się wygodniej?

 • Możesz dodać komputer, telefon i tablet jako urządzenia zaufane. Dzięki temu nie będziesz musiał dodatkowo potwierdzać każdego logowania smsKodem, tokenem czy mobilnym podpisem.

Jak dodać urządzenie zaufane w Santander internet?

 1. W trakcie logowania zaznacz, że chcesz dodać urządzenie jako zaufane. Komunikat będzie widoczny tylko w przypadku, gdy urządzenie i przeglądarka spełniają wymogi potrzebne do ich zaufania. Opcja nie jest dostępna w przeglądarce Internet Explorer.
 2. Zapoznaj się z informacjami na temat procesu.
 3. Sprawdź, czy dane urządzenia są poprawne.
 4. Udziel wymaganych zgód.
 5. Potwierdź dodanie zaufanego urządzenia narzędziem autoryzacji (np. smsKodem, tokenem, mobilnym podpisem).

Jak inaczej dodać lub usunąć zaufane urządzenie?

 1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej będziesz mógł to zrobić w ustawieniach – znajdziesz je w prawym górnym rogu serwisu.
 2. Zobaczysz zakładkę „Twoje zaufane urządzenia”, gdzie będziesz mógł dodać nowe urządzenie lub usunąć już dodane.

Zmiany w logowaniu do aplikacji Santander mobile

 • Jeśli w tej chwili korzystasz z naszej aplikacji na tzw. urządzeniu zaufanym, logujesz się bez zmian.
 • W innym przypadku:
  • Od wersji 5.7 aplikacji powitamy Cię ekranem zachęcającym do rejestracji urządzenia. Musisz to zrobić, aby dalej z niej korzystać.
  • W wersjach wcześniejszych - po wprowadzeniu loginu i hasła poprosimy Cię o potwierdzenie logowania Twoim narzędziem autoryzacji (smsKodem, tokenem lub mobilnym podpisem). Możesz jednak dodać Twój telefon jako zaufane urządzenie. Dzięki temu nie będziesz musiał dodatkowo autoryzować każdego logowania. Aby to zrobić, w aplikacji wybierz „Ustawienia” i „Rejestracja”.

Jak dodać urządzenie zaufane w aplikacji Santander mobile?

 1. Sprawdź, czy dane urządzenia są wpisane poprawne.
 2. Potwierdź smsKodem dodanie zaufanego urządzenia mobilnego.
 3. Po prawidłowym przejściu procesu otrzymasz komunikat „Urządzenie zostało zarejestrowane”.

Zmiany w korzystaniu z infolinii

 • Gdy zadzwonisz na infolinię, może się zdarzyć, że nasz doradca poprosi Cię o dodatkowe potwierdzenie Twojej tożsamości.
 • Skorzystaj wtedy z biometrii głosowej lub podaj hasło do obsługi telefonicznej.
 • Jeśli nie znasz swojego hasła do obsługi telefonicznej, to ustaw je w Santander internet w zakładce „Ustawienia”, w sekcji „Logowanie”.

Jak zacząć korzystać z biometrii głosowej?

 • Zadzwoń na infolinię i zostaw swoją próbkę głosu – nasz lektor pomoże Ci w tym i wyjaśni co dokładnie musisz zrobić.
 • Gdy zadzwonisz do nas następnym razem i poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości – powtórz za lektorem zdanie, a my porównamy Twój głos z nagraną wcześniej próbką.

Warto wiedzieć

 • Telefon może być zaufanym urządzeniem zarówno dla aplikacji Santander mobile, jak i dla przeglądarki internetowej w telefonie.
 • Jeśli po zalogowaniu się do bankowości internetowej lub mobilnej przez 5 minut nie wykonasz żadnej czynności, wylogujemy Cię automatycznie. W takim przypadku, wystarczy że ponownie się zalogujesz.
 • Możemy poprosić Cię o podanie kodu PIN przy zbliżeniowych transakcjach kartami płatniczymi, nawet poniżej 50 zł. W przypadku płatności powyżej 50 zł nic się nie zmieni.

Dyrektywa Unijna PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna z 25 listopada 2015 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Jej celem jest ujednolicenie i uporządkowanie zasad funkcjonowania rynku usług płatniczych, na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 do polskiego prawa zmieniło obowiązującą wcześniej ustawę o usługach płatniczych.