Okres przystąpienia do promocji zakończony. Sprawdź wynikiUczestnikiem loterii promocyjnej “Wymień walutę na samochód”
może być klient indywidualny oraz klient - przedsiębiorca, który w okresie zbierania losów, czyli między
15 czerwca a 30 listopada 2018 r.

Wypełni i wyśle Formularz przystąpienia do Loterii.

Potwierdzi, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował zapisy Regulaminu.

Wyrazi w Banku zgody: - Na przetwarzanie danych osobowych; - Na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; - Wobec działań marketingowych banku.

Wykona Aktywność polegającą na wymianie waluty w usłudze Kantor Santander o wartości: 500 zł dla klient - indywidualny oraz 5000 zł dla klienta - przedsiębiorcy.

W każdym miesiącu można otrzymać jeden los - im więcej losów, tym więcej szans na wygraną!