Co oznacza przeniesienie konta, czyli rachunku płatniczego?

Otwierasz konto w naszym banku.
Wybierz konto dopasowane do Ciebie.

Złóż wniosek

Otrzymasz nowy numer konta.

Przeniesiemy stałe płatności, które robiłeś z dotychczasowego konta. Możemy przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty.

Od tej pory przeniesione stałe płatności będą realizowane z nowego konta. Na dotychczasowy numer konta nie będą przyjmowane środki.

Poinformujemy o zmianie numeru konta Twojego pracodawcę, ZUS, KRUS oraz Urząd Skarbowy.

Twoje dochody będą wpływały na nowe konto.

Przeniesiemy saldo z dotychczasowego konta.

Dotychczasowy bank przeleje Twoje pieniądze na nowe konto.

Możemy zamknąć dotychczasowe konto za Ciebie.

Nie musisz składać wypowiedzenia umowy w dotychczasowym banku – możemy zrobić to za Ciebie.

Co będzie Ci potrzebne?

 • dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, który przedstawiłeś w dotychczasowym banku
 • numer konta w dotychczasowym banku
 • adresy instytucji, które chcesz powiadomić o numerze konta w naszym banku, np. pracodawcy, ZUS, Urzędu Skarbowego
 • dane wierzycieli (nazwa, adres, identyfikator) oraz identyfikatory płatności, jeśli chcesz przenieść polecenie zapłaty
 • nazwa i numer rachunku odbiorcy, jeśli chcesz przenieść zlecenia stałe

Jak przebiega proces przeniesienia konta?

Czy masz konto w naszym banku?

Złóż wniosek o przeniesienie konta w Santander internet

A także w Santander mobile lub w oddziale banku

Złóż wniosek o otwarcie konta

Zaznacz w nim, że chcesz przenieść konto z innego banku

Otwórz u nas konto, jeśli jeszcze go nie masz.

Wypełnij wniosek i daj nam upoważnienie do działania w Twoim imieniu.
Możesz:

 • przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia zapłaty, polecenia przelewu
 • przenieść Twoje środki z dotychczasowego konta
 • zlecić zamknięcie Twojego konta w dotychczasowym banku
 • zlecić powiadomienie wybranych instytucji, np. Twojego pracodawcę, ZUS, Urzędu Skarbowego o numerze konta w naszym banku

Przekażemy Twój wniosek do dotychczasowego banku

Twój dotychczasowy bank przekazuje nam informacje potrzebne do przeniesienia konta i usług. Może także wskazać przeszkody uniemożliwiające przeniesienie konta, np. ujemne saldo konta, zaległe opłaty, niezgodność danych.

Przeniesiemy usługi i zrealizujemy dyspozycję zgodnie z Twoim wnioskiem

Ustawimy zlecenia stałe, polecenia zapłaty, polecenia przelewu zgodnie z terminami wskazanymi we wniosku. Powiadomimy wskazane przez Ciebie instytucje o numerze konta w naszym banku w celu przekazywania na nie wynagrodzenia, renty, emerytury itp.

Przeniesienie konta trwa zwykle ok. 2 tygodni i jest bezpłatne. W przypadku przeniesienia salda banki mogą pobierać opłaty związane z takim przeniesieniem, np. za polecenie przelewu.

Pobierz wniosek o przeniesienie konta (pdf)

Pytania i odpowiedzi

Aby przenieść konto osobiste należy wypełnić Upoważnienie i Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego.
Możesz to zrobić:

 • podczas składania wniosku o otwarcie konta
 • w dowolnej placówce banku
 • po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej

Przeniesiemy stałe płatności, które robiłeś z dotychczasowego konta. Możemy przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty. To wystarczy, byś nie tracił czasu – nasi specjaliści, zgodnie z dyspozycją, zamkną konto w poprzednim banku i przeniosą saldo.

 • dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, który przedstawiłeś w dotychczasowym banku
 • numer konta w dotychczasowym banku
 • adresy instytucji, które chcesz powiadomić o numerze konta w naszym banku, np. pracodawcy, ZUS, Urzędu Skarbowego
 • dane wierzycieli (nazwa, adres, identyfikator) oraz identyfikatory płatności, jeśli chcesz przenieść polecenia zapłaty
 • nazwa i numer rachunku odbiorcy, jeśli chcesz przenieść zlecenia stałe

W niektórych sytuacjach przeniesienie konta może być utrudnione z racji okoliczności związanych z przenoszonym kontem, bądź przetwarzaniem wniosku. Mogą to być np.:

 • niezgodność podpisu (jeśli składałeś wniosek papierowy)
 • niezgodność danych podanych we wniosku, np. imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia
 • niepoprawnie lub nieczytelnie wypełniony wniosek
 • kredyt powiązany z kontem
 • brak środków na pokrycie opłaty za przeniesienie salda w walucie obcej
 • limit zadłużenia
 • ujemne saldo na dotychczasowym koncie
 • blokada na koncie z tytułu nierozliczonej transakcji, np. kartowej
 • zaległe prowizje

Nie musisz. Jeśli chcesz, aby wynagrodzenie, renta, emerytura itp. wpływały na Twoje konto, powiedz nam o tym, a powiadomimy Twojego pracodawcę lub ZUS. Wyręczymy Cię w formalnościach. Pamiętaj, żeby upewnić się, że pracodawca zrealizował dyspozycję.

Sprawdź: wniosek o przeniesienie wynagrodzenia/emerytury/renty

Możesz zlecić nam poinformowanie Twojego Urzędu Skarbowego o nowym numerze konta. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole we wniosku o przeniesienie konta lub zgłosisz to doradcy w oddziale. Zajmiemy się tym.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu przeniesienia konta z innego banku znajdują się w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta.

Przeniesienie konta z innego banku trwa ok. 2 tygodnie. To czas potrzebny bankom na wymianę informacji, przeniesienie Twoich zleceń płatniczych (poleceń zapłaty, zleceń stałych) i salda oraz czas, jaki potrzebują firmy – wystawcy faktur, które opłacasz poleceniem zapłaty, na zmianę dotychczasowego numeru konta w swoich systemach. Czas może się wydłużyć, jeżeli wystąpią przeszkody w przeniesieniu konta.

Przenoszenie konta do naszego banku jest bezpłatne. Banki mogą pobierać opłaty związane z przeniesieniem salda, zwłaszcza w przypadku przenoszenia salda w walucie obcej.