Konto

Dane klienta

Obsługa oświadczeń klienta w zakresie jego obowiązków podatkowych (FATCA, CRS)

w sytuacji posiadania obowiązku podatkowego w innym kraju konieczne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej w oddziale banku

Zapis na wypadek śmierci – ustanowienie, zmiana, odwołanie

Nowe produkty, usługi

Zawarcie umowy usług bankowości telefonicznej Select  
Złożenie wniosku o otwarcie konta walutowego (z umową o kartę płatniczą lub bez)
Złożenie wniosku o otwarcie konta oszczędnościowego złotowego lub walutowego

Przelewy, zlecenia

Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych
Przelew na telefon

*tylko dla korzystających z smsKodu, z Zaufanego urządzenia mobilnego

Dyspozycja ustanowienia i odwołania polecenia zapłaty
Awizowanie wypłaty gotówki w oddziale
Dyspozycje dot. przelewów: - zwrot przelewu - potwierdzenie zaksięgowania pieniędzy na koncie odbiorcy - korekta danych nadawcy przelewu
Przelewy między rachunkami własnymi i na rachunki obce, w tym przelewy walutowe, przelewy na rachunki organów podatkowych, ZUS, transakcje w Kantorze Santander, zlecenia stałe

*szczegółowa funkcjonalność każdego z kanałów dostępu w zakresie przelewów znajduje się w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych dostępnym na stronie www.santander.pl

Obsługa BLIK

Wygenerowanie kodu BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Transakcja BLIK
Wygenerowanie i usuwanie czeku BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Zdefiniowanie i zmiana hasła do czeków BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Rejestracja/modyfikacja/usunięcie klienta w bazie powiązań BLIK

Limity

Zmiana indywidualnych limitów płatności mobilnych lub konta osobistego, które jest obciążane i uznawane kwotą płatności mobilnych

*tylko dla korzystających z smsKodu

** zmniejszenie limitów

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji zabezpieczonych tokenem lub smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz z Umową podpisaną po 11.12.2011r.

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji nie zabezpieczonych tokenem/smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

Obsługa klienta

Wypowiedzenie umowy konta osobistego lub oszczędnościowego (zamknięcie konta)
Rejestracja (w tym okazanie faktury), modyfikacja i usunięcie rachunków do sprzedaży premiowej
Obsługa pełnomocnictw – ustanowienie, zmiana, odwołanie
Włączanie promocji i bonusów do kont ( np. Aktywny Depozyt - podwajamy oprocentowanie)
Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych

Dokumenty

Rezygnacja z papierowego wyciągu do rachunku
Zmiana sposobu otrzymywania wyciągu zmiana częstotliwości wysyłania wyciągu

nie dotyczy rachunków wspólnych

Wydruk „miniwyciągu" – listy 10 ostatnich transakcji
Zamawianie papierowych potwierdzeń transakcji
Wniosek o wydanie zaświadczenia: - o koncie osobistym - o koncie oszczędnościowym - o rachunku lokaty - o zamknięciu karty kredytowej - do limitu kredytowego - do kredytu gotówkowego

*odbiór zaświadczenia w wybranej placówce banku lub przesłanie na wskazany adres

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander