Kredyt gotówkowy

Nowe produkty, usługi

Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Obsługa klienta

Przedterminowa całkowita lub częściowa spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego

*brak możliwości złożenia przez Santander online wniosku dla kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla Młodych

Zmiana rachunku do spłaty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Skrócenie okresu kredytowania

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana typu rat z malejących na równe, z równych na malejące, dla kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana terminu płatności raty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*dla umów z jednym kredytobiorcą

**dla wielu kredytobiorców i dla umów zawartych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.wymaga podpisania przez wszystkich kredytobiorców aneksu do umowy w oddziale banku

Odstąpienie od umowy produktów kredytowych (karta kredytowa, limit w koncie osobistym, kredyt gotówkowy)

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia: - o koncie osobistym - o koncie oszczędnościowym - o rachunku lokaty - o zamknięciu karty kredytowej - do limitu kredytowego - do kredytu gotówkowego

*odbiór zaświadczenia w wybranej placówce banku lub przesłanie na wskazany adres

Dane klienta

Przyjęcie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta banku po wygaśnięciu zobowiązania

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander