Karta kredytowa

Dane klienta

Wskazanie/ zmiana numeru telefonu do usługi 3D-Secure
Przyjęcie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta banku po wygaśnięciu zobowiązania

Dostęp do produktów

Nadanie PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Zmiana PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej
Złożenie wniosku o wydanie duplikatu karty
Przyjęcie dyspozycji awaryjnej wypłaty gotówki oraz awaryjnego wydania karty zastępczej
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN

Nowe produkty, usługi

Zlożenie wniosku o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej
Złożenie wniosku o dodatkową kartę kredytową
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej w przedmiocie wydania karty mobilnej

Przelewy, zlecenia

Spłata zadłużenia na rachunku karty kredytowej w bankomacie, przy użyciu karty debetowej
Odwołanie zgody na realizowanie transakcji powtarzalnych

Obsługa klienta

Zdjęcie niesłusznie nałożonej blokady z tytułu płatności kartą płatniczą
Zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Zmniejszenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Uruchomienie usługi spłaty ratalnej Ratio posiadaczowi karty kredytowej
Częściowa lub całkowita spłata kredytu Ratio
Uruchomienie/modyfikacja automatycznej spłaty karty kredytowej

* - wyłącznie gdy spłata zadłużenia karty kredytowej następuje z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A.

Rejestracja karty MasterCard do programu Priceless Specials
Zmiana oddziału obsługującego kartę kredytową
Obsługa cyfrowego portfela MasterPass
Rezygnacja z karty kredytowej
Rezygnacja z pakietu Twoje Bezpieczeństwo
Rezygnacja z ubezpieczenia Bezpieczne Pieniądze Komfort
Odstąpienie od umowy produktów kredytowych (karta kredytowa, limit w koncie osobistym, kredyt gotówkowy)
Zmiana typu karty kredytowej

Dokumenty

Rezygnacja/przywrócenie papierowego zestawienia operacji rozliczanych za pośrednictwem rachunku karty kredytowej
Wygenerowanie zestawienia transakcji na życzenie dla karty kredytowej
Zmiana daty generowania zestawień dla karty kredytowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia: - o koncie osobistym - o koncie oszczędnościowym - o rachunku lokaty - o zamknięciu karty kredytowej - do limitu kredytowego - do kredytu gotówkowego

*odbiór zaświadczenia w wybranej placówce banku lub przesłanie na wskazany adres

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander