Karta debetowa

Dane klienta

Wskazanie/ zmiana numeru telefonu do usługi 3D-Secure

Dostęp do produktów

Nadanie PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Zmiana PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej
Złożenie wniosku o wydanie duplikatu karty
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN

Nowe produkty, usługi

Zamówenie karty debetowej do konta osobistego
Zawarcie umowy ubezpieczenia do karty debetowej: Pewne Pieniądze

Przelewy, zlecenia

Spłata zadłużenia na rachunku karty kredytowej w bankomacie, przy użyciu karty debetowej
Odwołanie zgody na realizowanie transakcji powtarzalnych

Obsługa klienta

Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych
Zdjęcie niesłusznie nałożonej blokady z tytułu płatności kartą płatniczą
Rezygnacja ze wznowienia/korzystania z karty debetowej

dyspozycja rezygnacji ze wznowienia może zostać złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu ważności aktualnie używanej karty

Odwołanie pełnomocnictwa dla użytkownika karty przez posiadacza rachunku
Wypowiedzenie umowy o kartę debetową

tylko łącznie ze zmianą umowy konta osobistego

Zamknięcie w trybie natychmiastowym karty debetowej, bankomatowej i mobilnej
Obsługa cyfrowego portfela MasterPass
Składanie dyspozycji dotyczących opcji miesięcznej opłaty za kartę Dopasowaną

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander