Biuro Maklerskie

Nowe produkty, usługi

Wniosek o zawarcie umowy maklerskiej
Dyspozycja otwarcia rachunku maklerskiego
Dyspozycja o rachunek Trader/TopTrader
Dyspozycja o rynki zagraniczne
Aktywacja Aktywnego Doradztwa Giełdowego
Aktywacja Drogowskazu inwestycyjnego
Dyspozycja o indywidualne konto emerytalne IKE
Dyspozycja o limit należności
Dyspozycja o krótką sprzedaż

Dane klienta

Wypełnienie ankiety odpowiedniości
Zmiana sposobu komunikacji DM z klientem
Dodania/zmiana rachunków do przelewu

Przelewy, zlecenia

Złożenie zapisu na rynku pierwotnym
Przelew między zdefiniowanymi rachunkami klienta

Dostęp do produktów

Odblokowanie dostępu do serwisu telefonicznego/internetowego/mobilnego
Nadanie/zmiana kodu PIN do serwisu telefonicznego
Nadanie kodu PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Zmiana hasła PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Nadanie/zmiana hasła PIN mobile do serwisu mobilnego
Zarejestrowanie urządzenia mobilnego
Wyrejestrowanie urządzenia mobilnego
Blokada dostępu do serwisu internetowego/mobilnego

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander