Santander online

Dane klienta

Zmiana numeru telefonu do smskodów
Dopisanie, usunięcie, zmiana zaufanego numeru telefonu komórkowego
Aktualizacja nazwiska prezentowanego w Santander internet

Dostęp do produktów

Ustanowienie / zmiana hasła PIN mobile
Zapisanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych
Wskazanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych jako Zaufanego urządzenia mobilnego
Odblokowanie, usunięcie, zmiana nazwy zaufanego urządzenia mobilnego
Zmiana hasła PIN danej usługi w tej usłudze Santander online

* także do Santander sms i Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Przyjęcie dyspozycji wysłania przez sms numeru PIN do usług bankowości elektronicznej, także za granicę kraju
Zastrzeganie, zablokowanie usług Santander online (internet, telefon, sms, token, smsKod, zastrzeżenie numeru telefonu komórkowego)
Odblokowanie usług Santander online (Internet, Telefon, SMS, token, smsKod)

* odblokowanie usług Santander sms, Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Nowe produkty, usługi

Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty24
Złożenie wniosku o zawarcie nowej umowy usług Santander online
Zmiana umowy usług Santander online

*w zakresie zmiany numeru telefonu do smsKodu

Limity

Zmiana indywidualnych limitów płatności mobilnych lub konta osobistego, które jest obciążane i uznawane kwotą płatności mobilnych

*tylko dla korzystających z smsKodu

** zmniejszenie limitów

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji zabezpieczonych tokenem lub smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz z Umową podpisaną po 11.12.2011r.

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji nie zabezpieczonych tokenem/smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

Przejdź dalej do...

Santander online

Karta debetowa

Karta kredytowa

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Limit kredytowy

Konto

Lokata

Karta mobilna

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenie

Usługi dodatkowe

Biuro Maklerskie

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander