Santander mobile

Dane klienta

Obsługa oświadczeń klienta w zakresie jego obowiązków podatkowych (FATCA, CRS)

w sytuacji posiadania obowiązku podatkowego w innym kraju konieczne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej w oddziale banku

Dostęp do produktów

Nadanie PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Zmiana PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Ustanowienie / zmiana hasła PIN mobile
Zapisanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN
Zmiana hasła PIN danej usługi w tej usłudze Santander online

* także do Santander sms i Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Nowe produkty, usługi

Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty24
Zlożenie wniosku o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej w przedmiocie wydania karty mobilnej
Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy
Zakładanie i likwidowanie lokat złotowych i walutowych
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny limit
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Przelewy, zlecenia

Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych
Przelew na telefon

*tylko dla korzystających z smsKodu, z Zaufanego urządzenia mobilnego

Przelewy między rachunkami własnymi i na rachunki obce, w tym przelewy walutowe, przelewy na rachunki organów podatkowych, ZUS, transakcje w Kantorze Santander, zlecenia stałe

*szczegółowa funkcjonalność każdego z kanałów dostępu w zakresie przelewów znajduje się w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych dostępnym na stronie www.santander.pl

Obsługa BLIK

Wygenerowanie kodu BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Transakcja BLIK
Wygenerowanie i usuwanie czeku BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Zdefiniowanie i zmiana hasła do czeków BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Rejestracja/modyfikacja/usunięcie klienta w bazie powiązań BLIK

Limity

Zmiana indywidualnych limitów płatności mobilnych lub konta osobistego, które jest obciążane i uznawane kwotą płatności mobilnych

*tylko dla korzystających z smsKodu

** zmniejszenie limitów

Obsługa klienta

Rejestracja (w tym okazanie faktury), modyfikacja i usunięcie rachunków do sprzedaży premiowej
Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych
Zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Uruchomienie usługi spłaty ratalnej Ratio posiadaczowi karty kredytowej

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander