Infolinia BM

Nowe produkty, usługi

Wniosek o zawarcie umowy maklerskiej
Dyspozycja otwarcia rachunku maklerskiego
Dyspozycja o rachunek Trader/TopTrader
Dyspozycja o rynki zagraniczne
Aktywacja Aktywnego Doradztwa Giełdowego
Dyspozycja o indywidualne konto emerytalne IKE
Dyspozycja o limit należności
Dyspozycja o krótką sprzedaż

Dane klienta

Wypełnienie ankiety odpowiedniości
Zmiana sposobu komunikacji DM z klientem
Dodania/zmiana rachunków do przelewu

Przelewy, zlecenia

Złożenie zapisu na rynku pierwotnym
Przelew między zdefiniowanymi rachunkami klienta

Dostęp do produktów

Odblokowanie dostępu do serwisu telefonicznego/internetowego/mobilnego
Nadanie/zmiana kodu PIN do serwisu telefonicznego
Nadanie kodu PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Zmiana hasła PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Blokada dostępu do serwisu internetowego/mobilnego

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander