Obsługa klienta

Obsługa posprzedażowa rachunków, kredytów i kart płatniczych

Wypowiedzenie umowy konta osobistego lub oszczędnościowego (zamknięcie konta)
Rejestracja (w tym okazanie faktury), modyfikacja i usunięcie rachunków do sprzedaży premiowej
Obsługa pełnomocnictw – ustanowienie, zmiana, odwołanie
Włączanie promocji i bonusów do kont ( np. Aktywny Depozyt - podwajamy oprocentowanie)
Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych
Zdjęcie niesłusznie nałożonej blokady z tytułu płatności kartą płatniczą
Rezygnacja ze wznowienia/korzystania z karty debetowej

dyspozycja rezygnacji ze wznowienia może zostać złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu ważności aktualnie używanej karty

Odwołanie pełnomocnictwa dla użytkownika karty przez posiadacza rachunku
Wypowiedzenie umowy o kartę debetową

tylko łącznie ze zmianą umowy konta osobistego

Zamknięcie w trybie natychmiastowym karty debetowej, bankomatowej i mobilnej
Zmniejszenie kwoty limitu kredytowego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Wprowadzenie odnowienia limitu kredytowego w rachunku

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Rezygnacja z odnowienia limitu kredytowego
Wprowadzenie limitu malejącego w ramach istniejącego limitu kredytowego (rozłożenie zadłużenia limitu na raty)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Zmniejszenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Uruchomienie usługi spłaty ratalnej Ratio posiadaczowi karty kredytowej
Częściowa lub całkowita spłata kredytu Ratio
Uruchomienie/modyfikacja automatycznej spłaty karty kredytowej

* - wyłącznie gdy spłata zadłużenia karty kredytowej następuje z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A.

Rejestracja karty MasterCard do programu Priceless Specials
Zmiana oddziału obsługującego kartę kredytową
Obsługa cyfrowego portfela MasterPass
Rezygnacja z karty kredytowej
Rezygnacja z pakietu Twoje Bezpieczeństwo
Rezygnacja z ubezpieczenia Bezpieczne Pieniądze Komfort
Przedterminowa całkowita lub częściowa spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego

*brak możliwości złożenia przez Santander online wniosku dla kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla Młodych

Zmiana rachunku do spłaty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Skrócenie okresu kredytowania

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana typu rat z malejących na równe, z równych na malejące, dla kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana terminu płatności raty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*dla umów z jednym kredytobiorcą

**dla wielu kredytobiorców i dla umów zawartych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.wymaga podpisania przez wszystkich kredytobiorców aneksu do umowy w oddziale banku

Konwersja waluty kredytu z obcej na PLN dla kredytu hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zawieszenie spłaty jednej raty kredytu hipotecznego

*dla umów z jednym kredytobiorcą oraz dla umów zawartych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

Zmiana sposobu wypłaty kredytu hipotecznego (z transzy automatycznej na pisemną dyspozycję klienta)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Przesunięcie/wstrzymanie wypłaty transzy kredytu hipotecznego (dotyczy transzy automatycznej)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Odstąpienie od umowy produktów kredytowych (karta kredytowa, limit w koncie osobistym, kredyt gotówkowy)
Zmiana typu karty kredytowej
Składanie dyspozycji dotyczących opcji miesięcznej opłaty za kartę Dopasowaną

Przejdź dalej do...

Dane klienta

Zmiana danych klienta, danych kontaktowych, oświadczenia, zgody
Zobacz operacje

Dostęp do produktów

Logowanie, bezpieczeństwo, PINy, hasła, blokowanie i odblokowanie dostępu do rachunku przez Santander online i karty płatnicze
Zobacz operacje

Nowe produkty, usługi

Zobacz operacje

Przelewy, zlecenia

Przelewy, zlecenia, dyspozycje finansowe, zarządzanie finansami na rachunku
Zobacz operacje

Obsługa BLIK

Zobacz operacje

Limity

Zmiana limitów płatności do kart i bankowości elektronicznej
Zobacz operacje

Obsługa klienta

Obsługa posprzedażowa rachunków, kredytów i kart płatniczych
Zobacz operacje

Dokumenty

Zaświadczenia, wyciągi, zestawienia, potwierdzenia
Zobacz operacje

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander