Przelewy, zlecenia

Przelewy, zlecenia, dyspozycje finansowe, zarządzanie finansami na rachunku

Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych
Spłata zadłużenia na rachunku karty kredytowej w bankomacie, przy użyciu karty debetowej
Przelew na telefon

*tylko dla korzystających z smsKodu, z Zaufanego urządzenia mobilnego

Wysłanie i odbiór przekazu Western Union

*tylko dla Klientów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posługujących się tokenem lub smsKodem

Przelew otrzymanego przekazu Western Union
Składanie dyspozycji dotyczących rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych Santander
Dyspozycja ustanowienia i odwołania polecenia zapłaty
Odwołanie zgody na realizowanie transakcji powtarzalnych
Awizowanie wypłaty gotówki w oddziale
Dyspozycje dot. przelewów: - zwrot przelewu - potwierdzenie zaksięgowania pieniędzy na koncie odbiorcy - korekta danych nadawcy przelewu
Przelewy między rachunkami własnymi i na rachunki obce, w tym przelewy walutowe, przelewy na rachunki organów podatkowych, ZUS, transakcje w Kantorze Santander, zlecenia stałe

*szczegółowa funkcjonalność każdego z kanałów dostępu w zakresie przelewów znajduje się w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych dostępnym na stronie www.santander.pl

Złożenie zapisu na rynku pierwotnym
Przelew między zdefiniowanymi rachunkami klienta

Przejdź dalej do...

Dane klienta

Zmiana danych klienta, danych kontaktowych, oświadczenia, zgody
Zobacz operacje

Dostęp do produktów

Logowanie, bezpieczeństwo, PINy, hasła, blokowanie i odblokowanie dostępu do rachunku przez Santander online i karty płatnicze
Zobacz operacje

Nowe produkty, usługi

Zobacz operacje

Przelewy, zlecenia

Przelewy, zlecenia, dyspozycje finansowe, zarządzanie finansami na rachunku
Zobacz operacje

Obsługa BLIK

Zobacz operacje

Limity

Zmiana limitów płatności do kart i bankowości elektronicznej
Zobacz operacje

Obsługa klienta

Obsługa posprzedażowa rachunków, kredytów i kart płatniczych
Zobacz operacje

Dokumenty

Zaświadczenia, wyciągi, zestawienia, potwierdzenia
Zobacz operacje

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander