Nowe produkty, usługi

Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty24
Zawarcie umowy usług bankowości telefonicznej Select  
Zamówenie karty debetowej do konta osobistego
Złożenie wniosku o otwarcie konta walutowego (z umową o kartę płatniczą lub bez)
Złożenie wniosku o otwarcie konta oszczędnościowego złotowego lub walutowego
Zlożenie wniosku o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej
Złożenie wniosku o dodatkową kartę kredytową
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej w przedmiocie wydania karty mobilnej
Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy
Zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Zakładanie i likwidowanie lokat złotowych i walutowych
Zawarcie umowy ubezpieczenia do karty debetowej: Pewne Pieniądze
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny limit
Zawarcie umowy ubezpieczenia Dla Bliskich
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku o zawarcie nowej umowy usług Santander online
Zmiana umowy usług Santander online

*w zakresie zmiany numeru telefonu do smsKodu

Wniosek o zawarcie umowy maklerskiej
Dyspozycja otwarcia rachunku maklerskiego
Dyspozycja o rachunek Trader/TopTrader
Dyspozycja o rynki zagraniczne
Aktywacja Aktywnego Doradztwa Giełdowego
Aktywacja Drogowskazu inwestycyjnego
Dyspozycja o indywidualne konto emerytalne IKE
Dyspozycja o limit należności
Dyspozycja o krótką sprzedaż

Przejdź dalej do...

Dane klienta

Zmiana danych klienta, danych kontaktowych, oświadczenia, zgody
Zobacz operacje

Dostęp do produktów

Logowanie, bezpieczeństwo, PINy, hasła, blokowanie i odblokowanie dostępu do rachunku przez Santander online i karty płatnicze
Zobacz operacje

Nowe produkty, usługi

Zobacz operacje

Przelewy, zlecenia

Przelewy, zlecenia, dyspozycje finansowe, zarządzanie finansami na rachunku
Zobacz operacje

Obsługa BLIK

Zobacz operacje

Limity

Zmiana limitów płatności do kart i bankowości elektronicznej
Zobacz operacje

Obsługa klienta

Obsługa posprzedażowa rachunków, kredytów i kart płatniczych
Zobacz operacje

Dokumenty

Zaświadczenia, wyciągi, zestawienia, potwierdzenia
Zobacz operacje

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander