Dostęp do produktów

Logowanie, bezpieczeństwo, PINy, hasła, blokowanie i odblokowanie dostępu do rachunku przez Santander online i karty płatnicze

Nadanie PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Zmiana PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej
Złożenie wniosku o wydanie duplikatu karty
Przyjęcie dyspozycji awaryjnej wypłaty gotówki oraz awaryjnego wydania karty zastępczej
Ustanowienie / zmiana hasła PIN mobile
Zapisanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych
Wskazanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych jako Zaufanego urządzenia mobilnego
Odblokowanie, usunięcie, zmiana nazwy zaufanego urządzenia mobilnego
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN
Zmiana hasła PIN danej usługi w tej usłudze Santander online

* także do Santander sms i Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Przyjęcie dyspozycji wysłania przez sms numeru PIN do usług bankowości elektronicznej, także za granicę kraju
Zastrzeganie, zablokowanie usług Santander online (internet, telefon, sms, token, smsKod, zastrzeżenie numeru telefonu komórkowego)
Odblokowanie usług Santander online (Internet, Telefon, SMS, token, smsKod)

* odblokowanie usług Santander sms, Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Odblokowanie dostępu do serwisu telefonicznego/internetowego/mobilnego
Nadanie/zmiana kodu PIN do serwisu telefonicznego
Nadanie kodu PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Zmiana hasła PIN do serwisu internetowego/mobilnego
Nadanie/zmiana hasła PIN mobile do serwisu mobilnego
Zarejestrowanie urządzenia mobilnego
Wyrejestrowanie urządzenia mobilnego
Blokada dostępu do serwisu internetowego/mobilnego

Przejdź dalej do...

Dane klienta

Zmiana danych klienta, danych kontaktowych, oświadczenia, zgody
Zobacz operacje

Dostęp do produktów

Logowanie, bezpieczeństwo, PINy, hasła, blokowanie i odblokowanie dostępu do rachunku przez Santander online i karty płatnicze
Zobacz operacje

Nowe produkty, usługi

Zobacz operacje

Przelewy, zlecenia

Przelewy, zlecenia, dyspozycje finansowe, zarządzanie finansami na rachunku
Zobacz operacje

Obsługa BLIK

Zobacz operacje

Limity

Zmiana limitów płatności do kart i bankowości elektronicznej
Zobacz operacje

Obsługa klienta

Obsługa posprzedażowa rachunków, kredytów i kart płatniczych
Zobacz operacje

Dokumenty

Zaświadczenia, wyciągi, zestawienia, potwierdzenia
Zobacz operacje

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander