Już za chwilę będziesz miał możliwość podglądu swoich kont w różnych bankach w jednym miejscu, np. w bankowości internetowej i mobilnej wybranego przez Ciebie banku.

Wcześniej podłączysz swoje konta i będziesz mógł zobaczyć historię transakcji i zlecić przelewy z każdego rachunku płatniczego dostępnego online, w jednym miejscu. To wszystko dzięki dyrektywie unijnej PSD2otwartej bankowości.

Otwarta bankowość

To nowy standard usług płatniczych. Zgodnie z dyrektywą PSD2 banki muszą zapewnić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów, które są dostępne online, zewnętrznym podmiotom np. innym bankom, instytucjom płatniczym (tzw. TPP - Third Party Providers). Dzięki temu możesz zyskać podgląd wszystkich finansów w jednym miejscu, takim z którego będziesz chciał korzystać. Oczywiście nic się nie zadzieje bez Twojej zgody.

Co zmieni się dla Ciebie?

Usługa dostępu do informacji o rachunku

(AIS ang. Account Information Service)

Będziesz miał dostęp do swoich rachunków płatniczych w jednym miejscu, co ułatwi Ci kontrolowanie Twoich finansów. Sprawdzisz saldo oraz historię transakcji swoich kont złotowych, walutowych, oszczędnościowych oraz rachunków kart kredytowych.

Usługa inicjowania płatności

(PIS ang. Payment Initiation Service)

Gdy Twoje rachunki będą już dodane do bankowości internetowej i mobilnej, będziesz mógł wysłać przelew z dowolnego widocznego rachunku.

Usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej

CAF (ang. Confirmation on the Availability of Funds)

Gdy będziesz chciał wykonać transakcję płatniczą, np. zrobić przelew, korzystając z systemu informatycznego podmiotu trzeciego, bank w którym masz konto potwierdzi, czy jest na nim wystarczająca suma pieniędzy do pokrycia kwoty transakcji i przekaże informacje do TPP. Potwierdzenie polega na udzieleniu prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” i nie obejmuje podania salda rachunku.

Czy to jest dla Ciebie bezpieczne?

Dane o Twoich rachunkach płatniczych zostaną udostępnione tylko za Twoją zgodą. To Ty zdecydujesz, kiedy i komu przekażesz informacje o swoich finansach.

Pamiętaj, że wcześniej wydane zgody zawsze możesz odwołać.

Dodatkowo, zmiany związane z PSD2 nakładają na nas obowiązek tzw. silnego uwierzytelniania klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication), co powoduje, że w trakcie logowania poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości smsKodem, tokenem, mobilnym podpisem lub zaufanym urządzeniem.

Co warto wiedzieć?

  • Podgląd sald i historii transakcji Twoich rachunków w jednym miejscu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
  • Nie zrobimy nic bez Ciebie i Twojej zgody.
  • Dane między bankami i podmiotami zewnętrznymi przekazujemy w bezpieczny sposób przez specjalnie zbudowany system wymiany informacji.
  • Swoją zgodę na przekazywanie danych o kontach w każdej chwili będziesz mógł odwołać.
  • Dbając o bezpieczeństwo Twoich finansów będziemy prosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości – za pomocą:
    • login i hasło,
    • narzędzia autoryzacji (smsKod, token, mobilny podpis, zaufane urządzenie).

Dyrektywa Unijna PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna z 25 listopada 2015 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Jej celem jest ujednolicenie i uporządkowanie zasad funkcjonowania rynku usług płatniczych, na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 do polskiego prawa zmieniło obowiązującą wcześniej ustawę o usługach płatniczych.