MENU
Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat

W jaki sposób działa
czytnik ekranu?

Osoby niewidome i niedowidzące korzystają z internetu za pośrednictwem
specjalnego oprogramowania odczytującego zawartość ekranu. Otwierając
stronę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku czytnik ekranu
“sczytuje” zawartość znajdującą się na stronie, a następnie syntezator
mowy odczytuje na głos osobie niewidomej jej treść. Dostosowanie usług
Santander internet i mobile do odczytu przez osoby niewidome oznacza, że struktura
serwisu zaprojektowana jest tak, aby używane przez osoby niewidome
oprogramowanie mogło w prawidłowy i czytelny sposób zaprezentować
użytkownikowi zawartość strony.

Ilustracja - czytnik ekranu

Miganie przez komputer,
tablet i telefon

We wrześniu 2014 roku na infolinii banku uruchomiono opcję video chat
dla osób posługujących się Polskim Językiem Migowym. Z końcem
czerwca 2015 roku funkcja ta została udostępniona w ramach usługi
Doradca online w usługach bankowości elektronicznej Santander online.
Kontakt z migającym Doradcą online możliwy jest przez komputer,
tablet i telefon w dni robocze.

Mężczyzna migający do tabletu

Kontakt z migającym
Doradcą online
możliwy jest
przez komputer,
tablet i telefon
w dni robocze.

Podziel się opinią

Napisz do nas Ikona - koperty