MENU
Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat

„Mówiące” bankomaty od A do Z

Wsparcie głosowe
– dostępne operacje
Jak rozpoznać
„mówiący”
bankomat?
Jak aktywować
kartę
Jak wypłacić
gotówkę

Operacje dostępne ze wsparciem głosowym

Wsparcie głosowe zrealizowane jest w języku polskim dla poniższych funkcji:

 • wypłata gotówki kartą
 • wypłata BLIK
 • aktywacja karty
 • zmiana kodu PIN

Jak rozpoznać „mówiący” bankomat?

Znajdź „mówiący” bankomat w wyszukiwarce na stronie www wybierając po lewej stronie filtr „Bankomaty z obsługą głosową”

Mówiące bankomaty są wyposażone w gniazdo słuchawkowe i mogą być oznakowane naklejką z napisem „Bankomat dostępny dla osób niewidomych, aby skorzystać użyj słuchawek”.

> Wyszukaj bankomat ze wsparciem głosowym
> Pobierz listę z lokalizacją GPS

Jak aktywować kartę w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Nowa karta otrzymana pocztą wymaga aktywacji. Można tę operację wykonać w bankomacie. Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję „aktywacja karty”. Jeśli PIN został wprowadzony poprawnie, aktywacja zostanie przeprowadzona pomyślnie.

Pamiętaj, że:

Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.

Po wykonaniu operacji karta jest gotowa do wykonywania dowolnej transakcji.

Jak wypłacić gotówkę w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Wypłata gotówki może być realizowana w wariancie szybkiej wypłaty lub wypłaty kwoty określonej przez wypłacającego lub poprzez usługę BLIK.

Szybka wypłata:

Szybka wypłata gotówki to skrócona wersja wypłaty z góry zdefiniowanej kwoty począwszy od 50 złotych.

Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję wypłaty, a następnie kwotę oraz (opcjonalnie) funkcję potwierdzenia transakcji w celu otrzymania paragonu potwierdzającego operację.

Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Wypłata określonej
kwoty
Jak zmienić PIN Budowa „mówiącego”
bankomatu

Wypłata kwoty określonej przez Klienta?

Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję wypłaty oraz opcję innej kwoty. Następnie przy pomocy klawiatury numerycznej należy wprowadzić wybraną kwotę, zatwierdzić operację oraz (opcjonalnie) wybrać funkcję potwierdzenia transakcji w celu otrzymania paragonu potwierdzającego operację. Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Pamiętaj, że:

 • Gotówka zostanie wydana przez bankomat dopiero po tym, gdy odbierzesz kartę z czytnika.
 • Przygotowanie gotówki do wypłaty może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Należy cierpliwie czekać na stosowny komunikat. W przypadku braku wydania gotówki w czasie co najmniej 2 minut należy złożyć reklamację transakcji w najbliższym oddziale swojego banku.
 • Bankomat jest tylko maszyną i może zabraknąć w nim pewnych nominałów lub gotówki. Podczas realizacji transakcji bankomat powinien poinformować o takich nieprawidłowościach.
 • Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.
 • W przypadku awarii drukarki może się zdarzyć, że nie otrzymasz paragonu, jednak nie wpływa to na poprawność przebiegu transakcji.
 • Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Wypłata BLIK

Transakcja bez użycia karty. By dokonać wypłaty BLIK wykonaj następujące kroki:

 • wybierz praw dolny klawisz funkcyjny u dołu ekranu
 • wprowadź wygenerowany w aplikacji Santander mobile kod BLIK
 • wybierz kwotę
 • potwierdź transakcje w aplikacji mobilnej
 • odbierz gotówkę

Jak zmienić PIN w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się okresową zmianę kodu PIN. Posiadacze kart Santander Bank Polska mogą to wykonać w sieci bankomatów banku. Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję zmiany kodu PIN, a następnie dwukrotnie podać nowy PIN.

Pamiętaj, że:

 • Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.
 • W przypadku awarii drukarki może się zdarzyć, że nie otrzymasz paragonu, jednak nie wpływa to na poprawność samej transakcji.

Po wykonaniu operacji można używać wyłącznie nowego kodu PIN. Najbezpieczniej jest zapamiętać kod PIN i nie zapisywać go w żadnej postaci.

Budowa bankomatu przystosowanego do obsługi Klientów niedowidzących i niewidomych

Bankomaty przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i niedowidzące można rozpoznać po obecności gniazda słuchawkowego na froncie urządzenia poniżej ekranu po prawej stronie.

Osoba, która chce skorzystać z asysty głosowej musi mieć ze sobą słuchawki z wtyczką mini jack 3,5 mm, gdyż bankomaty nie są wyposażone w słuchawki ani łączność Bluetooth.

Wygląd panelu frontowego może różnić się w zależności od modelu bankomatu, jednak układ elementów pozostaje podobny:

 • Gniazdo słuchawkowe poniżej ekranu po prawej stronie.
 • Czytnik kart po prawej stronie, w wąskich urządzeniach poniżej ekranu, w szerszych obok ekranu.
 • Klawiatura numeryczna na środku na półce poniżej ekranu.
 • Dyspenser wydający gotówkę w starszych urządzeniach poniżej półeczki z klawiaturą, w nowszych tuż nad klawiaturą.
 • Drukarka potwierdzeń w wąskich urządzeniach po lewej stronie poniżej ekranu, w szerszych po prawej stronie obok ekranu.
 • Jeśli bankomat jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy to jest on umieszczony na półce po lewej stronie klawiatury numerycznej.

Pamiętaj! Oprócz rozmieszczenia wymienionych wyżej elementów bankomatu nie musisz niczego uczyć się na pamięć. W razie zmian w oprogramowaniu funkcji, zmieniane są również komunikaty głosowe.

> Jak skorzystać z „mówiącego” bankomatu
> Jak skorzystać z „mówiącego” bankomatu - wersja kontrastowa

Obsługa bankomatu przez osoby
niedowidzące i niewidome
Opis ogólny
karty płatniczej
Znajdź „mówiący”
bankomat

Obsługa bankomatu przez osoby niedowidzące i niewidome

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po dotarciu do bankomatu dostosowanego do wsparcia głosowego, jest odszukanie gniazda słuchawkowego i wpięcie słuchawek. Po włożeniu słuchawek należy włożyć kartę do czytnika stroną z chipem do góry i z chipem z przodu. W przypadku braku chipa na karcie, wkładamy ją do czytnika stroną z wytłoczonymi napisami do góry i z napisami po stronie lewej. Następnie należy postępować zgodnie z odtwarzanymi instrukcjami. Uwaga – wszystkie komunikaty głosowe kierowane są wyłącznie na słuchawki, osoba postronna ich nie usłyszy.

W czasie korzystania ze wsparcia głosowego wyświetlana jest również zawartość ekranów jak podczas standardowych operacji. Istnieje jednak możliwość wygaszenia ekranu i przeprowadzenia transakcji używając wyłącznie klawiatury numerycznej. W tym celu należy przed włożeniem karty wybrać przycisk 2 na klawiaturze. Takie rozwiązanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zapewnia dyskrecję. Ponownie wciśnięcie klawisza 2 powoduje powrót do ekranu startowego, jednak po rozpoczęciu transakcji jedyną możliwością, żeby wrócić do wyświetlania ekranów jest przerwanie transakcji klawiszem „Cancel”.

Komunikaty głosowe powtarzane są jednokrotnie. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś, poczekaj chwilę, a zostaniesz zapytany czy kontynuować. Po potwierdzeniu komunikat zostanie odtworzony ponownie.

Wyboru funkcji można dokonać poprzez klawiaturę numeryczną lub jak zazwyczaj, poprzez przyciski funkcyjne znajdujące się po obu stronach ekranu. Aby skrócić treść komunikatów głosowych, standardowo odwołują się one do klawiatury numerycznej. Jeśli w obsłudze bankomatu wspomaga klienta osoba widząca, może ona nadal wybierać funkcje w oparciu o komunikaty ekranowe i przyciski funkcyjne. Przy wszystkich funkcjach klient zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Posiadacze kart Santander Bank Polska nie muszą potwierdzać wprowadzonego czterocyfrowego kodu dodatkowym przyciskiem. Posiadacze kart innych banków po wprowadzeniu wszystkich cyfr kodu PIN muszą go zatwierdzić stosownym klawiszem.

Opis ogólny karty płatniczej

Santander Bank Polska oraz obecnie większość banków w Polsce wydają karty płatnicze z mikroprocesorem, tak zwanym chipem. Jest on umieszczony na awersie czyli górnej stronie karty zawierającej również nazwę oraz znak firmowy banku wydającego kartę oraz emblemat systemu płatniczego, w którym została wydana. Znajdują się tam również inne dane, np. imię i nazwisko posiadacza i data ważności. Dane te naniesione są wklęsłym lub wypukłym nadrukiem wyczuwalnym dotykiem. Na rewersie czyli odwrotnej stronie karty umieszczony jest pasek magnetyczny oraz inne dane na przykład wzór podpisu właściciela.

W bankomatach używamy najczęściej płatniczych kart debetowych związanych z rachunkiem posiadacza z wklęsłym nadrukiem danych. Kartę wkładamy do czytnika awersem do góry i z chipem z przodu. W przypadku braku chipa na karcie, wkładamy kartę awersem do góry i napisami z lewej strony awersu.

Strona internetowa Dostępny Bankomat umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

» Pobierz listę z lokalizacją GPS
» Jak skorzystać z „mówiącego” bankomatu
» Jak skorzystać z „mówiącego” bankomatu - wersja kontrastowa

Podziel się opinią

Napisz do nas Ikona - koperty