MENU
Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat Znajdź oddział bez barier lub mówiący bankomat

„Mówiące” bankomaty od A do Z

Wsparcie głosowe
– dostępne operacje
Jak rozpoznać
„mówiący”
bankomat?
Jak aktywować
kartę
Jak wypłacić
gotówkę

Operacje dostępne ze wsparciem głosowym

Wsparcie głosowe zrealizowane jest w języku polskim dla poniższych czterech funkcji:

 • szybka wypłata określonej z góry kwoty
 • wypłata dowolnej kwoty
 • aktywacja nowej karty
 • zmiana kodu PIN

Jak rozpoznać „mówiący” bankomat?

Znajdź „mówiący” bankomat na liście, wyszukaj poprzez wyszukiwarkę na stronie www, możesz także pobrać plik w formacie CSV, GPX, KML z informacją o lokalizacji GPS bankomatu – umożliwia to import do aplikacji służących do nawigacji.

Każdy mówiący bankomat jest oznakowany naklejką z napisem „Bankomat dostępny dla osób niewidomych, aby skorzystać użyj słuchawek”.

> Wyszukaj bankomat ze wsparciem głosowym
> Pobierz listę z lokalizacją GPS

Jak aktywować kartę w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Nowa karta otrzymana pocztą wymaga aktywacji. Można tę operację wykonać w bankomacie. Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję „aktywacja karty”. Jeśli PIN został wprowadzony poprawnie, aktywacja zostanie przeprowadzona pomyślnie.

Każdy mówiący bankomat jest oznakowany naklejką z napisem „Bankomat dostępny dla osób niewidomych, aby skorzystać użyj słuchawek”.

Pamiętaj, że:

Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.

Po wykonaniu operacji karta jest gotowa do wykonywania dowolnej transakcji.

Jak wypłacić gotówkę w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Wypłata gotówki może być realizowana w wariancie szybkiej wypłaty lub wypłaty kwoty określonej przez wypłacającego.

Szybka wypłata:

Szybka wypłata gotówki to skrócona wersja wypłaty z góry zdefiniowanej kwoty począwszy od 50 złotych.

 • Dla posiadaczy kart Santander Bank Polska są to kwoty w złotych: 50, 100, 200, 250, 300, 500.
 • Dla posiadaczy kart innych banków są to kwoty w złotych: 50, 100, 200, 500.

Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję wypłaty, a następnie kwotę oraz (opcjonalnie) funkcję potwierdzenia transakcji w celu otrzymania paragonu potwierdzającego operację.

Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Wypłata określonej
kwoty
Jak zmienić PIN Budowa „mówiącego”
bankomatu

Wypłata kwoty określonej przez Klienta?

Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję wypłaty oraz opcję innej kwoty. Następnie przy pomocy klawiatury numerycznej należy wprowadzić wybraną kwotę, zatwierdzić operację oraz (opcjonalnie) wybrać funkcję potwierdzenia transakcji w celu otrzymania paragonu potwierdzającego operację. Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Pamiętaj, że:

 • Gotówka zostanie wydana przez bankomat dopiero po tym, gdy odbierzesz kartę z czytnika.
 • Przygotowanie gotówki do wypłaty może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Należy cierpliwie czekać na stosowny komunikat. W przypadku braku wydania gotówki w czasie co najmniej 2 minut należy złożyć reklamację transakcji w najbliższym oddziale swojego banku.
 • Bankomat jest tylko maszyną i może zabraknąć w nim pewnych nominałów lub gotówki. Podczas realizacji transakcji bankomat powinien poinformować o takich nieprawidłowościach.
 • Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.
 • W przypadku awarii drukarki może się zdarzyć, że nie otrzymasz paragonu, jednak nie wpływa to na poprawność przebiegu transakcji.
 • Należy pamiętać, żeby wybrać kwotę starannie, ponieważ bankomat nie potwierdza głosowo wysokości wybranej kwoty.

Jak zmienić PIN w bankomacie ze wsparciem głosowym?

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się okresową zmianę kodu PIN. Posiadacze kart Santander Bank Polska mogą to wykonać w sieci bankomatów banku. Postępując zgodnie z komunikatami głosowymi należy wybrać opcję zmiany kodu PIN, a następnie dwukrotnie podać nowy PIN.

Pamiętaj, że:

 • Możesz pomylić się wprowadzając kod PIN – dowiesz się o tym ze stosownego komunikatu. Błędny PIN można wprowadzić dwa razy, po trzeciej nieudanej próbie nastąpi blokada karty.
 • W przypadku awarii drukarki może się zdarzyć, że nie otrzymasz paragonu, jednak nie wpływa to na poprawność samej transakcji.

Po wykonaniu operacji można używać wyłącznie nowego kodu PIN. Najbezpieczniej jest zapamiętać kod PIN i nie zapisywać go w żadnej postaci.

Budowa bankomatu przystosowanego do obsługi Klientów niedowidzących i niewidomych

Bankomaty przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i niedowidzące nie różnią się znacznie od pozostałych bankomatów sieci Santander Bank Polska. Modyfikacja tych urządzeń polegała na dodaniu gniazda słuchawkowego, przez które na słuchawki podawane są komunikaty głosowe, umożliwiające dokonanie operacji w bankomacie.

Komunikaty bankomatu można usłyszeć jedynie przez słuchawki. Dzięki temu użytkownik ma zapewnioną dyskrecję i może czuć się bezpiecznie. Osoba niewidoma, która chce skorzystać z bankomatu, musi mieć ze sobą słuchawki z wtyczką mini Jack, gdyż bankomaty nie są w nie wyposażone. Aby ułatwić korzystanie z naszych bankomatów, wszystkie obecnie zmodyfikowane urządzenia są identyczne. Dzięki temu użytkownik bez trudu odnajdzie wszystkie podstawowe elementy bankomatu.

Pamiętaj! Oprócz rozmieszczenia wymienionych wyżej elementów bankomatu nie musisz niczego uczyć się na pamięć. W razie zmian w oprogramowaniu funkcji, zmieniane są również komunikaty głosowe.

Obsługa bankomatu przez osoby
niedowidzące i niewidome
Opis ogólny
karty płatniczej
Znajdź „mówiący”
bankomat

Obsługa bankomatu przez osoby niedowidzące i niewidome

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po dotarciu do bankomatu dostosowanego do wsparcia głosowego, jest odszukanie gniazda słuchawkowego i wpięcie słuchawek. Po włożeniu słuchawek należy włożyć kartę do czytnika stroną z chipem do góry i z chipem z przodu. W przypadku braku chipa na karcie, wkładamy ją do czytnika stroną z wytłoczonymi napisami do góry i z napisami po stronie lewej. Następnie należy postępować zgodnie z odtwarzanymi instrukcjami. Uwaga – wszystkie komunikaty głosowe kierowane są wyłącznie na słuchawki, osoba postronna ich nie usłyszy.

W czasie korzystania ze wsparcia głosowego wyświetlana jest również zawartość ekranów jak podczas standardowych operacji. Komunikaty głosowe powtarzane są jednokrotnie. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś, poczekaj chwilę, a zostaniesz zapytany czy kontynuować. Po potwierdzeniu komunikat zostanie odtworzony ponownie.

Wyboru funkcji można dokonać poprzez klawiaturę numeryczną lub jak zazwyczaj, poprzez przyciski funkcyjne. Aby skrócić treść komunikatów głosowych, standardowo odwołują się one do klawiatury numerycznej. Jeśli w obsłudze bankomatu wspomaga nas osoba widząca, może ona nadal wybierać funkcje w oparciu o komunikaty ekranowe i przyciski funkcyjne. Przy wszystkich funkcjach zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Posiadacze kart Santander Bank Polska nie muszą potwierdzać wprowadzonego czterocyfrowego kodu dodatkowym przyciskiem. Posiadacze kart innych banków po wprowadzeniu wszystkich cyfr kodu PIN muszą go zatwierdzić stosownym klawiszem.

Wydanie gotówki możliwe jest wyłącznie po uprzednim odebraniu karty. Funkcja wypłaty lub zmiany kodu PIN może zostać potwierdzona bezpłatnym wydrukiem, tzw. paragonem.

Opis ogólny karty płatniczej

Santander Bank Polska oraz obecnie większość banków w Polsce wydają karty płatnicze z mikroprocesorem, tak zwanym chipem. Jest on umieszczony na awersie czyli górnej stronie karty zawierającej również nazwę oraz znak firmowy banku wydającego kartę oraz emblemat systemu płatniczego, w którym została wydana. Znajdują się tam również inne dane, np. imię i nazwisko posiadacza i data ważności. Dane te naniesione są wklęsłym lub wypukłym nadrukiem wyczuwalnym dotykiem. Na rewersie czyli odwrotnej stronie karty umieszczony jest pasek magnetyczny oraz inne dane na przykład wzór podpisu właściciela.

W bankomatach używamy najczęściej płatniczych kart debetowych związanych z rachunkiem posiadacza z wklęsłym nadrukiem danych. Kartę wkładamy do czytnika awersem do góry i z chipem z przodu. W przypadku braku chipa na karcie, wkładamy kartę awersem do góry i napisami z lewej strony awersu.

Strona internetowa Dostępny Bankomat umożliwia wszystkim użytkownikom sieci dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Podziel się opinią

Napisz do nas Ikona - koperty