Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wysyłania przelewów podatkowych do urzędu skarbowego. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w tym ordynacji podatkowej).

Od 1 stycznia 2020 roku:

  • • Aby zapłacić przelewem podatek CIT, PIT i VAT, musisz mieć indywidualny rachunek podatkowy (zwany również mikrorachunkiem podatkowym lub IRP). Tu znajdziesz Twój IRP.
  • • Pozostałe podatki (PCC, SD, KP, AKCYZA) nadal opłacisz na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
  • • Jeśli nie masz NIP-u ani PESEL-u (np. jesteś nierezydentem), wszystkie przelewy podatkowe zrobisz na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
  • • Niektóre numery rachunków bankowych urzędów skarbowych zmieniły się – zaktualizowaliśmy je w bazie urzędów w usługach bankowości internetowej i mobilnej.

Korzyści:

  • Masz jeden rachunek do przelewów PIT, CIT, VAT, co ułatwi Ci ich wysyłanie.
  • Twój rachunek do przelewów nie zmieni się nawet jeśli Ty zmienisz miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.
  • Urząd skarbowy szybciej rozliczy wpłatę.

Jeśli na liście Twoich zaplanowanych przelewów, masz przelew do urzędu skarbowego z datą wykonania po 31 grudnia 2019 r., to może zostać on odrzucony. Usuń zaplanowany przelew podatkowy i zleć go ponownie.
Jeśli przelew dotyczy:
- zapłaty za PIT, CIT, VAT, uzupełnij go o prawidłowy nr rachunku (IRP);
- zapłaty za pozostałe podatki, to wystarczy, że w trakcie zlecania przelewu wybierzesz właściwy urząd skarbowy, a my uzupełnimy numer rachunku, na który powinien zostać wysłany.