1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało białą listę podatników VAT (tzw. white list).

Od 1 stycznia 2020 roku, gdy zrobisz przelew do Twojego kontrahenta na inny numer konta niż wskazany w białej liście możesz ponieść konsekwencje finansowe. Dotyczy to wszystkich przelewów powyżej 15 tys. zł brutto, które zrobiłeś w imieniu Twojej firmy.

Biała lista zawiera informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jeśli nie masz jeszcze konta firmowego, otwórz je u nas.

Jeśli jesteś nabywcą towaru lub usługi (i nadawcą przelewu):

Gdy opłacasz fakturę za kupione towary lub usługi, sprawdź czy numer rachunku, na który robisz przelew, to ten sam, który znajduje się na białej liście. Dla celów dowodowych archiwizuj dokument, który potwierdzi, że sprawdziłeś rachunek w wykazie, może to być np. wydruk lub zrzut ekranu z białej listy na stronie internetowej.

Jakie konsekwencje możesz ponieść jeśli zrobisz przelew na inny rachunek sprzedawcy niż wskazany na białej liście

  • Jeśli wartość na fakturze jest wyższa niż 15 tys. zł brutto, to nie rozliczysz tej kwoty w kosztach uzyskania przychodu.
  • Będziesz solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która wynika z wystawionej na Ciebie faktury.

Kiedy nie poniesiesz konsekwencji

  • Gdy rachunek bankowy sprzedawcy, na który zrobiłeś przelew był wskazany na białej liście w dniu przelewu.
  • Gdy w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu zgłosisz we właściwym dla sprzedawcy urzędzie skarbowym, że zrobiłeś przelew na inny rachunek niż wskazany na białej liście.
  • Gdy zrobiłeś przelew do sprzedawcy towaru lub usługi na rachunek inny niż wskazany na białej liście, ale korzystałeś z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Jeśli jesteś sprzedawcą towaru lub usługi (i odbiorcą przelewu):

Musisz zadbać o to, żeby na białej liście znalazły się aktualne informacje dotyczące Twojej działalności, także numer rachunku bankowego, na który mają wpływać płatności od Twoich kontrahentów. Jeśli chcesz poprawić dane o Twojej firmie, które znajdują się na białej liście, skontaktuj się z Urzędem Skarbowym. Jeśli nie masz jeszcze konta firmowego, otwórz je u nas.

Sprawdź rachunki swoich kontrahentów, aby uniknąć konsekwencji finansowych

Białą listę znajdziesz tutaj. Informacje o Twojej działalności lub o działalności kontrahenta odszukasz, wpisując jedną z poniższych danych:

  • numer NIP,
  • numer REGON,
  • nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko,
  • numer rachunku.