Placówki Infolinia 61 856 44 45

Witamy
w Santander Biuro Maklerskie

Wizard dostępny od poniedziałku 11 listopada godz. 9:00 szczegóły

Twoje finanse są bezpieczne w Santander Biuro Maklerskie

Obsługa

Mam dostęp do internetu

 • Od 9.11.2019 serwis internetowy Makler nie będzie dostępny. Ze strony logowania do serwisu Makler zostaniesz automatycznie przeniesiony do systemu Wizard, który umożliwi uzyskanie dostępu do serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie. Wizard będzie dostępny 11 listopada 2019 r. od godz. 9:00. Uzyskanie dostępu do rachunku za pomocą Wizarda będzie możliwe do 31.03.2020 r. Po tym czasie nadanie dostępów będzie możliwe wyłącznie w wybranych oddziałach*.
 • Po uzyskaniu dostępu, obsługa rachunku maklerskiego będzie możliwa przez serwis Inwestor online ( www.inwestoronline.pl), aplikację Inwestor mobile (dla telefonów z systemem iOS od wersji 8 oraz Android od wersji 5.0) za pośrednictwem Infolinii Santander Biuro Maklerskie oraz w wybranych oddziałach (mapa).
 • Jeśli posiadałeś rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie przed 8.11.2019 r., możesz logować się do serwisu Inwestor online z wykorzystaniem nadanych wcześniej numerów NIK i PIN. Złożenie wniosku o nowy PIN jest możliwe na Infolinii Santander Biuro Maklerskie.
 • Strona internetowa – możesz stosować dotychczasowy adres www.santandersecurities.pl. Po jego wpisaniu nastąpi automatyczne przeniesienie do serwisu inwestor.santander.pl, który zawiera informacje rynkowe oraz aktualną ofertę Santander Biuro Maklerskie.

Nie mam dostępu do internetu

Jeśli nie posiadasz dostępu do serwisu Makler:

 • pełny dostęp do rachunku uzyskasz w wybranych oddziałach*, po udzieleniu pełnomocnictwa dla Santander Biuro Maklerskie. W oddziale będziesz mógł także m.in. rozszerzyć zakres posiadanych usług o kanały elektroniczne.
 • telefonicznie po weryfikacji tożsamości będziesz mógł złożyć zlecenie i zrealizować dotychczasowe, podstawowe operacje maklerskie. Dyspozycje rozszerzające zakres usług będą dostępne telefonicznie po udzieleniu przez Ciebie pełnomocnictwa dla Santander Biuro Maklerskie (udzielenie pełnomocnictwa możliwe w wybranych oddziałach*).

 

Oddziały

Obsługa maklerska świadczona jest w specjalnie wyselekcjonowanych oddziałach Santander Bank Polska, w których pracują specjaliści rynku kapitałowego.
Przejdź do wyszukiwarki placówek.

Contact Center

Usługi telefoniczne Santander Biuro Maklerskie są dostępne w dni robocze w godz. 8:00 - 19:00 pod numerami telefonu 801 36 46 36** lub 61 856 44 44**.

Większość usług Santander Biuro Maklerskie jest dostępna za pośrednictwem telefonu. Przez telefon można m.in.:
 • złożyć, modyfikować lub anulować zlecenie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (m.in. akcji, ETFów, obligacji.)
 • złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych,
 • uzyskać informację o stanie swojego rachunku,
 • rozszerzyć umowę maklerską o nowe usługi,
 • złożyć wnioski o przyznanie prowizji liniowej i negocjowanej,
 • złożyć dyspozycję wymiany walutowej oraz otwarcia dodatkowych rachunków walutowych,
 • wykonać transfer papierów wartościowych,
 • złożyć wniosek o wydanie imiennego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • zablokować papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający.

Aktualna lista dyspozycji możliwych do złożenia zawarta jest w zarządzeniu 721/2018.

Forma kontaktu z Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie przekazuje klientom kilka rodzajów komunikacji. Tutaj możesz sprawdzić czego m.in. dotyczą i dowiedzieć się jak zmienić formę ich otrzymywania.

 1. Korespondencja od Santander Biuro Maklerskie
   
  • Elektronicznie, na trwałym nośniku: na imienną skrzynkę odbiorczą Poczta w serwisie Inwestor online Domyślnie korespondencja jest wysyłana na imienną skrzynkę odbiorczą serwisu Inwestor online „Poczta” wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie na adres email oraz w formie wiadomości SMS. Wyłączenie bądź ponowne włączenie kanału (sms/email) jest możliwe w serwisie Inwestor online, opcja Moje usługi → Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku → Wiadomość w opcji Poczta
  • Papierowo: pisemnie na adres korespondencyjny

  Zmiana formy komunikacji jest możliwa w serwisie Inwestor online w opcji Moje usługi → Dyspozycje → Pozostałe dyspozycje → Zmiana sposobu komunikacji Santander Biuro Maklerskie z Klientem

 2. Powiadomienia o zawarciu transakcji
   
  • Elektronicznie, na trwałym nośniku: na adres email i w formie SMS Domyślnie powiadomienia są wysyłane na adres email oraz w formie SMS jednocześnie. Wyłączenie bądź ponowne włączenie kanału jest możliwe w serwisie Inwestor online, opcja Moje usługi → Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku → Potwierdzenie wykonania zlecenia
  • Papierowo: pisemnie na adres korespondencyjny Uwaga! Opłata za jeden wysłany dokument wynosi 10 zł - szczegóły w Taryfie Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie

  Zmiana formy otrzymywania powiadomień o zawarciu transakcji jest możliwa w serwisie Inwestor online w opcji Moje usługi → Dyspozycje → Pozostałe dyspozycje → Zmiana sposobu komunikacji Santander Biuro Maklerskie z Klientem

 3. Dokumenty KID (dokumenty zawierające kluczowe informacje o instrumentach)
   
  • Elektronicznie: ze strony internetowej bm.santander.pl/KID (z możliwością otrzymania nieodpłatnie papierowej kopii dokumentu KID w wybranym oddziale Santander Bank Polska S.A. świadczącym usługi maklerskie)
  • Papierowo: w oddziale Santander Bank Polska S.A. świadczącym usługi maklerskie Uwaga! Wybór tej formy uniemożliwia składanie zleceń telefonicznych na instrumenty złożone.

  Zmiana formy otrzymywania dokumentów KID jest możliwa w serwisie Inwestor online w opcji Moje usługi → Dyspozycje → Pozostałe dyspozycje → Dyspozycja zmiany formy doręczania przez Santander Biuro Maklerskie dokumentów KID

Rachunek

Jestem właścicielem

 

Wszystkie aktywne zlecenia maklerskie, złożone w Santander Securities (niezależnie od kanału złożenia) stracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej 8 listopada 2019 r. Konieczne będzie ich ponowne złożenie w Santander Biuro Maklerskie przez internet, telefon lub osobiście. Dostęp do rachunku maklerskiego od 12.11.2019 r. uzyskasz:

 • w serwisie Inwestor online www.inwestoronline.pl,
 • aplikacji Inwestor mobile, dostępnej na telefony z systemem Android od wersji 5.0 oraz iOS od wersji 11;
 • przez telefon pod numerami: +48 61 856 44 44; 801 36 34 36**
 • osobiście w wybranych oddziałach Santander Bank Polska*

 

Jako właściciel rachunku maklerskiego możesz od razu po uzyskaniu dostępu inwestować na polskim rynku kasowym (akcje, obligacje, ETF, certyfikaty) oraz rynku pierwotnego. Możesz także rozszerzyć swoją umowę o usługi dodatkowe. To przede wszystkim:

 • dostęp do polskiego rynku terminowego (kontrakty, opcje);
 • możliwość inwestowania na wybranych rynkach zagranicznych.
 • Wszystkie dyspozycje (wnioski) rozszerzające zakres świadczonych usług znajdziesz w serwisie Inwestor online - Moje usługi - Dyspozycje - Umowy. Możesz je także złożyć w wybranym oddziale*, oraz - z kilkoma wyjątkami - przez telefon.

 

 • Prowizja od zleceń maklerskich pozostaje bez zmian - korzystaj ze stawki, którą mialeś dotychczas.
 • Prowadzenie rachunku maklerskiego pozostanie bezpłatne.
 • Wysokość opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych obowiązująca od 9.11.2019 r. jest określona w Taryfie opłat i prowizji (chyba, że Twoja opłata była niższa - w takiej sytuacji zachowamy Twoje wynegocjowane warunki).

 

Sprawdź szczegóły w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie obowiązującej od 9.11.2019 r. (zwróć uwagę na punkt IV D Taryfy)

 

Jestem pełnomocnikiem

 • Dotychczasowi pełnomocnicy do rachunku maklerskiego w zakresie ogólnym będą mogli samodzielnie uzyskać dostęp do kanałów elektronicznych Santander Biuro Maklerskie, wykorzystując system Wizard bądź podczas wizyty w oddziale.
 • Dotychczasowi pełnomocnicy do rachunku maklerskiego w zakresie szczegółowym stracą możliwość korzystania z usług maklerskich. Niezbędne będzie nadanie nowego pełnomocnictwa przez właściciela rachunku osobiście w wybranych oddziałach*.

Numer rachunku i umowy

Otrzymasz nowy, indywidualny numer rachunku (IBAN). Twoje środki finansowe nie będą już trafiać do rejestru przy rachunku bankowym. Numer IBAN otrzymasz także w personalizowanej komunikacji, wysłanej zgodnie z wybranym kanałem komunikacji. W wiadomości podany zostanie także indywidualny numer umowy maklerskiej, który Santander Biuro Maklerskie nada z chwilą przeniesienia wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Instrumenty

Rynek kasowy

Standardowy rachunek maklerski umożliwia inwestowanie w: akcje, obligacje, ETFy, certyfikaty oraz udział w ofertach rynku pierwotnego. Ponadto możesz korzystać z usług dodatkowych:

 • limit należności - wykorzystując mechanizm dźwigni finansowej możesz kupować wybrane papiery wartościowe mimo braku pełnej kwoty środków finansowych na ich zakup, a brakującą kwotę uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych. Sprawdź szczegóły
 • krótka sprzedaż - możesz sprzedawać wybrane (określone przez GPW i Santander Biuro Maklerskie) instrumenty finansowe bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia i zarabiać na spadkach ich kursów. Usługa dostępna jest w daytradingu, sprawdź szczegóły

 

Prowizja od zleceń maklerskich pozostaje bez zmian - korzystaj ze stawki, którą mialeś dotychczas.

Prowadzenie rachunku maklerskiego pozostanie bezpłatne.

Wysokość opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych obowiązująca od 9.11.2019 r. jest określona w Taryfie opłat i prowizji. Chyba, że Twoja opłata była niższa - w takiej sytuacji zachowamy Twoje wynegocjowane warunki.
 

Derywaty

Twoje otwarte portfele zostaną przeniesione do Santander Biuro Maklerskie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której na dzień 8 listopada 2019 r. będziesz klientem obu jednostek (Santander Securities i Santander Biuro Maklerskie) . Wtedy portfele, które posiadasz w Santander Securities zostaną przeniesione z nowym numerem, o jeden większym niż ten, który posiadasz aktualnie w Santander Biuro Maklerskie. Robimy to po to, aby Twoje instrumenty i strategie nie połączyły się i nie wykluczyły się wzajemnie.

Depozyty, które wymagamy od klientów Santander Biuro Maklerskie są niższe niż te wymagane przez Santander Securities. Biuro pobiera środki pieniężne przy otwarciu pozycji na minimalnym poziomie określonym w regulacjach KDPW-CCP. Na przykład: depozyt w gotówce na kontrakt terminowy serii grudniowej oparty na indeksie WIG20 - FW20Z1920, wymagany przez Santander Securities na dzień 4 października wynosi 4026 zł. W Santander Biuro Maklerskie wymagamy 2876 zł, co oznacza, że po integracji biur nadwyżka środków finansowych zostanie zwolniona na Twój rachunek pieniężny na rachunku maklerskim.

Zlecenia będziesz mógł składać:

 • za pośrednictwem serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile;
 • telefonicznie w Contact Center - do 8 maja 2020r. Potem zlecenia telefoniczne na derywaty będą przyjmowane tylko w trybie awaryjnym.

 

W SBM inwestowanie w derywaty, jest możliwe po spełnieniu kryteriów odpowiedniości w zakresie poziomu wiedzy i doświadczenia. Dlatego będziemy prosić Cię o wypełnienie testu wiedzy i doświadczenia. Na jego wypełnienie masz czas do do 8 maja 2020 r. Po tym okresie tylko klienci z pozytywnym wynikiem testu będą mogli otwierać pozycje na derywatach. Klienci z negatywną oceną lub ci, którzy odmówili wypełnienia testu będą mogli jedynie zamykać zapisane wcześniej na ich rachunkach derywaty.

Poza standardową ofertą związaną z derywatami, w ofercie Santander Biuro Maklerskie dostępne są:

 • transakcje intraday, które polegają na otwarciu, a następnie zamknięciu pozycji w ramach jednego dnia sesyjnego. Są dostępne dla najbardziej płynnych serii kontraktów na WIG20, mają zdecydowanie niższe wymagania depozytowe (około połowy standardowego depozytu) i umożliwiają efektywniej wykorzystać posiadany kapitał.
 • opcje - udostępniamy klientom wszystkie instrumenty pochodne kwotowane na GPW, co oznacza, że będziesz mógł także sprzedawać opcje call i put (wystawiać opcje).
 • depozyty zabezpieczające w formie papierów wartościowych. Jeśli realizujesz długoterminowe strategie inwestycyjne i posiadasz akcje lub obligacje na swoim rachunku maklerskim możesz wykorzystać je jako zabezpieczenie transakcji terminowej i znacząco ograniczyć kwotę środków pieniężnych, które jesteś zobowiązany wpłacić przy otwarciu pozycji.
 • zlecenia zaawansowane, które pozwalają zautomatyzować proces zawierania transakcji oraz podnoszą bezpieczeństwo transakcji, np. zlecenia automatycznie podążające za rynkiem typu trailing stop (stop kroczący) czy OCO (one cancels the other).

Zagranica

Aby inwestować na rynkach zagranicznych musisz złożyć dyspozycję rozszerzenia umowy (w serwisie Inwestor online - Moje usługi - Dyspozycje - Umowy lub przez telefon). Wtedy uzyskasz dostęp do kluczowych kasowych rynków zagranicznych:
akcje: Wiener Borse, NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, NasdaqOMX, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE, Madrid Stock Exchange;
ETF-y: NYSE, NYSE Euronext, Nasdaq, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE.

Dodatkowo możesz na bieżąco śledzić notowania giełdowe z zagranicy, dzięki zdalnemu dostępowi do swojego rachunku – odpłatnie, bądź z Polski – w najmniejszym pakiecie za darmo;

Możesz także korzystać z automatycznego przewalutowania – inwestując w akcje, obligacje oraz ETF-y notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich nie musisz posiadać środków w danej walucie. Usługa Drogowskaz Inwestycyjny pozwoli Ci korzystać z bezpłatnych rekomendacji i ułatwi inwestowanie za granicą.

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Analizy i notowania

Analizy

Opracowania analityczne od 1.01.2020 roku nie będą już wysyłane bezpośrednio na email. Wszystkie materiały będą dostępne w specjalnej zakładce serwisu Inwestor online Serwis informacyjny. Znajdą tam Państwo:

Notowania

 • Statica – Aplikacja do odbioru notowań giełdowych będzie dostępna na dotychczasowych zasadach i z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania.
 • NOL3 – w wersji skróconej dostępna w zakładce Notowania systemu Inwestor online. Natomiast po zainstalowaniu aplikacji na komputerze z systemem Windows można będzie złożyć zlecenie, przeglądać, modyfikować lub anulować zlecenia czekające na realizację i przeglądać już zrealizowane transakcje. Szczegółowe zasady działania aplikacji NOL3 dostępne są tutaj.
  Notowania w serwisie Inwestor online w wersji z 1 ofertą są bezpłatne, natomiast w wersji z 5 ofertami i pełnym arkuszem płatne zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie.

Regulacje

Regulacje

 

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczącej migracji, które mieli klienci tacy jak Ty

1. Gdzie i jak mogę złożyć zlecenie giełdowe?

Do 8.11.2019 r. zlecenia można składać tak jak dotychczas (przez telefon, w serwisie Makler lub osobiście). Poźniej będzie to możliwe:

 • w serwisie Inwestor online www.inwestoronline.pl, (od 11.11.2019 r.)
 • aplikacji Inwestor mobile, dostępnej na telefony z systemem Android od wersji 5.0 oraz iOS od wersji 11;(od 11.11.2019 r.)
 • przez telefon pod numerami: +48 61 856 44 44; 801 36 34 36** (od 11.11.2019 r.)
 • osobiście w wybranych oddziałach Santander Bank Polska* (od 12.11.2019 r.)

2. Platforma do inwestycji – co się stanie z Maklerem?

Makler przestanie działać 8.11.2019 r. po zakończeniu sesji giełdowej. W dniach 9-10.11.2019 r. strona będzie niedostępna, a od 11.11.2019 r. dostęp do rachunku maklerskiego będzie możliwy za pośrednictwem serwisu Inwestor online.

3. Czy strona logowania do serwisu Makler będzie dostępna po 9.11.2019 r.?

Strona logowania do serwisu Makler będzie dostępna. Jednak nastąpi z niej automatyczne przekierowanie do Wizarda - systemu, który umożliwi uzyskanie dostępu do serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie.

4. Platforma do inwestycji – co się stanie z Maklerem?

Makler przestanie działać 8.11.2019 r. po zakończeniu sesji giełdowej. W dniach 9-10.11.2019 r. strona będzie niedostępna, a od 11.11.2019 r. dostęp do rachunku maklerskiego będzie możliwy za pośrednictwem serwisu Inwestor online.

5. Czy przeniesienie Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie będzie wymagać od mnie jakiejś aktywności?

Tak. Należy uzyskać dostęp do serwisu Santander Biuro Maklerskie. Będziesz mógł to zrobić w systemie Wizard – dostępnym po wejściu na stronę logowania do Maklera – lub w wybranych oddziałach*.

6. Czy zmieni się mój numer rachunku maklerskiego?

Tak. Numer rachunku maklerskiego nie będzie już połączony z kontem bankowym. Kilka dni po migracji otrzymasz szczegółową informację na ten temat wraz z nowym numerem rachunku.

7. Czy zmieni się maklerski serwis internetowy do inwestycji giełdowych?

 

 • Dotychczasowy serwis Makler przestanie działać.
 • Inwestycje przez internet będą dostępne w serwisie Inwestor online (www.inwestoronline.pl) lub aplikacji Inwestor mobile.
 • Po weekendzie migracyjnym, przypadającym na 9-10.11.2019 r., logowanie do Twojego dotychczasowego rachunku maklerskiego będzie możliwe również ze strony www.inwestor.santander.pl.

8. Czy numery infolinii się zmienią?

Tak. Obowiązywać będą nowe numery telefonów do Call Center: +48 61 856 44 44 oraz 801 36 46 36.**

9. Czy prowadzenie rachunku maklerskiego pozostanie bezpłatne?

Tak jak przed integracją, prowadzenie rachunku będzie bezpłatne. Szczegółowy opis opłat i prowizji pobieranych po 9.11.19r. dostępny jest Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

10. Czy ulegnie zmianie Taryfa opłat i prowizji oraz Regulamin dla klientów?

Tak, obowiązywać będzie zmieniony Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie oraz Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

11. Czy obsługa będzie nadal możliwa w dotychczasowym oddziale Banku?

To zależy, czy oddział świadczy usługi maklerskie. Możesz to sprawdzić na mapie.

12. Czy zmianie ulegną strona internetowa, numer infolinii, adres do kontaktu ze pośrednictwem poczty elektronicznej i adres korespondencyjny?

 

 • Wpisując dotychczasowy adres (www.santandersecurities.pl) klient zostanie automatycznie przeniesiony do aktualnego serwisu: www.inwestor.santander.pl.
 • Nowe numery telefonów do Call Center to: +48 61 856 44 44 lub 801 36 46 36
 • Adres e-mail zum.bm@santander.pl do kontaktu – zmieni się na następujący: bm.inwestor@santander.pl
 • Zmieni się adres korespondencyjny firmy inwestycyjnej na następujący: Santander Bank Polska S. A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań

13. Gdzie będę mógł złożyć reklamacje?

Ewentualne skargi lub reklamacje związane z działalnością Santander Biuro Maklerskie będzie można składać:

 

 • pisemnie – na adres Santander Bank Polska S. A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań;
 • ustnie lub pisemnie – do protokołu w wybranych oddziałach Santander Bank Polska S.A.*
 • telefonicznie – pod numerami 801 36 46 36 lub 61 856 44 801 36 46 36**,
 • elektronicznie – na adres e-mailowy reklamacje.bm@santander.pl

Proces migracji

 

 • Nadanie dostępu do serwisu Inwestor online, czyli Wizard krok po kroku
  - prezentacja
  - wideo