Placówki i bankomaty Infolinia 801 18 18 18 EN
Powrót do: Strony głównej

Posiadasz kredyt walutowy
w Deutsche Bank Polska?

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty)

Najważniejsze informacje:

Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, w Deutsche Bank Polska pozostaną następujące produkty:

udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) wraz z ich zabezpieczeniami oraz dedykowanymi im produktami ubezpieczeniowymi w tym:

  • Kredyt mieszkaniowy
  • Kredyt konsolidacyjny
  • Pożyczka hipoteczna
  • Pożyczka konsumpcyjna zabezpieczona hipoteką

Wszystkie inne produkty poza produktami ubezpieczeniowymi powiązanymi z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska., obsługiwane dotychczas przez Deutsche Bank Polska (w szczególności bieżący rachunek bankowy), zostaną przeniesione do Santander Bank Polska.

Dla produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska zostanie udostępniony nowy system Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska.

Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska. oraz kontakt z Deutsche Bank Polska będą możliwe wyłącznie poprzez kanały zdalne: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną, e-mail oraz nowy system Internetowej Obsługi Kredytu (Oddziały Deutsche Bank Polska. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska.).

Zmianie ulegną numery rachunków kredytowych oraz rachunków do wcześniejszej spłaty należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska., natomiast bez zmian pozostanie numer rachunku bieżącego (konto osobiste) przenoszonego do Santander Bank Polska.

Utrzymana zostanie automatyczna spłata raty z rachunku bieżącego (konta osobistego) przeniesionego do Santander Bank Polska., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta dla Deutsche Bank Polska.

Spłata rat oraz wcześniejsza spłata należności z tytułu produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska. będzie możliwa bez dodatkowych opłat - we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska (z wyłączeniem placówek bezgotówkowych i partnerskich) oraz poprzez usługi Santander online – w tym drugim przypadku, pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska.

Najważniejsze informacje

Co pozostanie bez zmian?

Warunki umów produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska w tym marża Banku obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska.

W przypadku produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska, których marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska, takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”, Deutsche Bank zachowa obowiązującą na dzień przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Santander Bank Polska marżę, niezależnie od tego, czy Klient będzie korzystać z ww. produktów w przyszłości.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska. Ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

Co się zmieni?

Zmiana numerów rachunków

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska. będą miały zmienione numery rachunku bieżącej obsługi kredytu. Informacja o nowym numerze rachunku kredytu / pożyczki, a także o zmianach numerów rachunków do wcześniejszej spłaty, jak i rachunków depozytów pozostających w Deutsche Bank Polska jako zabezpieczenie kredytu / pożyczki, zakładanych w związku z obsługą procesu tzw. „uwolnienia hipoteki” lub wypłatą kredytu walutowego w transzach na depozyt, została przesłana Klientom listownie w odrębnej korespondencji.

Jeżeli nie otrzymałeś tej informacji lub masz dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Obsługa Klientów i Kontakt z Bankiem

Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska Deutsche Bank Polska. nie będzie posiadał sieci oddziałów. Dotychczasowe placówki staną się częścią Santander Bank Polska Oznacza to, że obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska oraz kontakt z Bankiem będą możliwe wyłącznie poprzez Wirtualny Oddział oraz inne kanały zdalne: korespondencję listowną, e-mail oraz nowy system Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska hipoNET.


Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, Deutsche Bank Polska będzie kontynuował obsługę posprzedażową Klientów spłacających produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska., poprzez następujące kanały dostępów:

Wirtualny Oddział, nr tel.:
22 46 80 680
(w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00)

E-mail:
wirtualny.oddzial@db.com,db.transakcja@db.com

Formularz Kontaktowy na stronie internetowej Banku:
https://www.db.com/poland/pl/content/napisz-do-nas.html

W nowym systemie
Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska: db hipoNET

Korespondencyjnie na adres:
Deutsche Bank Polska
ulica Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa
lub
Deutsche Bank Polska
skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa 10

Będzie możliwe również osobiste spotkanie z Pracownikiem Wirtualnego Oddziału w Warszawie, przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 po wcześniejszym zgłoszeniu.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczącej migracji, które mieli klienci tacy jak Ty

1. Co to znaczy, że walutowe kredyty i pożyczki, zabezpieczone hipotecznie, zostają w Deutsche Bank Polska?

Oznacza to, że obsługa posprzedażowa tych produktów kredytowych (w tym przyjmowanie dyspozycji i wniosków, obsługa spłat itp.) będzie nadal prowadzona przez Deutsche Bank Polska S.A.

2. Czy zmienią się numery rachunków kredytowych do spłaty?

Tak, od dnia 17 września 2018 r. zmienią się numery:

  • rachunków służących do spłaty rat kredytu,
  • rachunków do wcześniejszej spłaty kredytu,
  • rachunków depozytów pieniężnych stanowiących zabezpieczenie kredytu/pożyczki, zakładanych w związku z obsługą procesu tzw. „uwolnienia hipoteki” lub wypłatą kredytu walutowego w transzach na depozyt (rachunki depozytów pieniężnych pozostają w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.)

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Nowy numer rachunku służącego do spłaty rat kredytu będzie widoczny również w systemie db easyNET od dnia 17 września 2018r. do momentu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Natomiast po włączeniu wydzielonej części - w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. oraz – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej - za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

3. Na jaki rachunek mam spłacać kredyt lub pożyczkę?

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane. Wpłat mogą Państwo dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bieżącego prowadzonego zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Od dnia włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. rachunek ten będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

W przypadku spłaty bezpośrednio na rachunek kredytu/pożyczki lub wcześniejszej spłaty prosimy o dokonywanie wpłat od dnia 17 września 2018 roku na zmieniony numer rachunku służącego do spłaty kredytu/pożyczki, a w przypadku wcześniejszej spłaty:

  • kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego: na rachunek do obsługi wcześniejszych spłat,
  • pożyczki zabezpieczonej hipotecznie: dokonanie wpłaty na rachunek spłaty pożyczki (rachunek kredytowy) wraz z poinformowaniem Banku o zamiarze nadpłaty pożyczki.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym będą przeksięgowywane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata.

4. W jaki sposób będę teraz spłacać kredyty i pożyczki walutowe, zabezpieczone hipotecznie?

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych.

Oznacza to, że po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska S.A. i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska S.A. Nie muszą Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska S.A.

W pozostałych przypadkach (np. samodzielnej wpłaty raty na rachunek kredytu / pożyczki) przelew raty musi zostać wykonany na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r.

Spłata produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – w tym drugim przypadku pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być również spłacane poprzez dowolny inny bank w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą prowizji i opłat danego banku. Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami, oraz o posługiwaniu się nowym, pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku kredytowego.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto. Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Dla produktów kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A. w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Oznacza to, że w przypadku spłat kredytu w walutach obcych z rachunków w PLN, przewalutowanie następuje po stronie Deutsche Bank Polska S.A.

Zobacz więcej