Placówki i bankomaty Infolinia 1 9999 EN

Witamy
w Santander Bank Polska

Aktualności

Zakończenie obsługi aneksów Deutsche Bank Polska w oddziałach Santander Bank Polska...

Czytaj więcej

Twoje pieniądze są bezpieczne w Santander Bank Polska.

Dostęp do usług Santander online

Aktywacja usług Santander internet od 12 stycznia 2019 roku.

11 stycznia 2019r. zakończył się proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej do Santander Bank Polska

Od 12 stycznia 2019 roku aktywacja usług możliwa jest wyłącznie w Oddziałach Santander Bank Polska
W przypadku pytań dotyczących aktywacji usług bankowości internetowej Santander Bank Polska, prosimy o kontakt z Infolinią banku pod numerem 801 18 18 18 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora) lub oddziałem Santander Bank Polska.

Do Santander Bank Polska zostały przeniesione produkty klientów korzystających z oferty:

 • Bankowości detalicznej i Private Banking z wyłączeniem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie innej niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.
 • Bankowości Business Banking

W Deutsche Bank Polska pozostały produkty klientów korzystających z oferty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Posiadasz kredyt walutowy w Deutsche Bank Polska?

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walucie innej niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w walucie obcej i przewalutowane na złoty) oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty nadal będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze informacje

Co się nie zmienia:

 • numery rachunków bankowych, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN;
 • numery infolinii nadal będą do Twojej dyspozycji;
 • opłaty i prowizje nie ulegną podwyższeniu;
 • oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów;
 • sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska;
 • świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Co się zmieniło:

 • zwiększyła się sieć oddziałów pozostających do Państwa dyspozycji. Dotychczasowe placówki Deutsche Bank Polska będą funkcjonowały pod marką Santander Bank Polska;
 • do Twojej dyspozycji jest dodatkowa infolinia Santander Bank Polska (1 9999);
 • aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne jest zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska;
 • w ofercie produktowej dostępne są wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska, ale dotychczas posiadane produkty Deutsche Bank Polska nadal są obsługiwane;
 • od 1 października 2018 są dostępne bezpłatne wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska dla posiadaczy kart debetowych Deutsche Bank Polska.

Produkty i usługi w Santander Bank Polska

Twoje usługi Santander online

Usługi bankowości db easyNET zostają zastąpione bankowością elektroniczną Santander Bank Polska.

 

Bankowość elektroniczna w Santander Bank Polska

Serwis db easyNET dla klientów indywidualnych zastąpiony zostaje usługami Santander online, który po aktywacji usługi umożliwia Ci bankowanie przez Internet i aplikację mobilną oraz dostarcza wiele przydatnych funkcjonalności takich jak:

 • dostęp do aktualnego stanu wszystkich kont lub kart kredytowych jak również historii transakcji oraz wyciągów dla konta lub zestawień dla karty,
 • realizacja poleceń przelewów, w tym natychmiastowych dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu (BlueCash, Express Elixir),
 • doładowanie telefonów w najpopularniejszych sieciach komórkowych w Polsce,
 • możliwość założenia Profilu Zaufanego oraz złożenia wniosku Rodzina 500 + bez konieczności wizyty w urzędzie,
 • wybór elektronicznego kanału kontaktu umożliwi pozbycie się papierowej korespondencji i skierowanie jej w większości na skrzynkę odbiorczą w Santander internet i aplikacji mobilnej,
 • możliwość kupna/sprzedaży waluty zarówno w bankowości internetowej jak i mobilnej w Kantor Santander,
 • zamawianie produktów bez konieczności wizyty w oddziale np.: konto oszczędnościowego, lokaty, konta walutowego, karty kredytowej, produktów kredytowych oraz ubezpieczenia.

Poznaj pierwsze kroki w usłudze Santander internet, która jest częścią Santander online.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem do usług bankowości elektronicznej innego użytkownika (np. babci, współmałżonka) lub korzystasz również z dostępu do usługi Mini Firma lub Moja Firma plus, możesz przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usłudze Santander internet. Zobacz jak to działa. 

Aplikacja Santander mobile

Zacznij bankować na swoim telefonie. Pobierz aplikację Santander mobile ze sklepu z aplikacjami: Google Play i App Store i korzystaj z szeregu funkcjonalności aplikacji.Czytaj więcej

Konta osobiste i karty debetowe

 • numer rachunku, termin ważności karty i PIN pozostają bez zmian;
 • konta osobiste otrzymają nowe nazwy;
 • udostępnione zostają nowe funkcjonalności dla kart płatniczych w Santander online, np.: zmiana limitów transakcyjnych, zastrzeżenie karty, zablokowanie i odblokowanie karty;
 • karta zablokowana z powodu wprowadzenia błędnego kodu PIN nie będzie automatycznie odblokowywana. Możliwe będzie samodzielne odblokowanie w usługach bankowości internetowej i/lub poprzez infolinię;
 • w przypadku utraty karty, zostanie automatycznie wydana nowa karta, z takimi samymi funkcjonalnościami i datą ważności, jak karta utracona;
 • karty debetowe zostają wymienione na karty z logo Santander przy zachowaniu dotychczasowej oferty, a po upływie terminu ważności zostaną wznowione jako karty z oferty Santander Bank Polska.

Karty kredytowe

 • oprocentowanie kart kredytowych, termin ważności karty i PIN się nie zmieniają;
 • wszystkie karty kredytowe zmieniają nazwy - z dotychczasowych zostanie usunięty skrót „db”;
 • zmianie ulegają numery rachunków do spłaty kart kredytowych. W przypadku podania starego numeru rachunku, spłata zostanie poprawnie zaksięgowana;
 • udostępnione zostają nowe funkcjonalności w Santander online takie jak zmiana limitów transakcyjnych, zastrzeżenie karty, zablokowanie i odblokowanie karty, możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na dogodne raty;
 • w przypadku utraty karty, zostanie automatycznie wydana nowa karta, z takimi samymi funkcjonalnościami i datą ważności, jak karta utracona;
 • po upływie terminu ważności karty zostaną wznowione jako karty z oferty Santander Bank Polska;

Pożyczki i kredyty

Za wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie innej niż złoty oraz przewalutowanych na złoty pozostających w Deutsche Bank Polska.

 • warunki zawartych umów pozostają bez zmian, z tym zastrzeżeniem, że nie będą udzielane pożyczki lombardowe i kredyty w rachunku BRI. Nie będzie możliwości wnioskowania o przedłużenie kredytu na kolejny okres.
 • prowizja za odnowienie/administrowanie limitem kredytowym będzie pobierana o jeden dzień później niż dotychczas.
 • zmienia się termin naliczania i pobierania odsetek przez bank od kredytu w rachunku płatniczym (limitu w koncie osobistym). Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym, odsetki zostaną pobrane w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.

Konta oszczędnościowe

 • oprocentowanie kont oszczędnościowych pozostaje bez zmian
 • wszystkie konta oszczędnościowe otrzymają nowe nazwy
 • zostaje uproszczona Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klienta indywidualnego m.in.: otrzymają Państwo możliwość wykonania jednej bezpłatnej transakcji z konta oszczędnościowego w miesiącu niezależnie od miejsca i formy zlecenia transakcji

Lokaty terminowe

 • oprocentowanie lokat o stałym oprocentowaniu pozostaje bez zmian do dnia zapadalności / odnowienia lokaty
 • zmianie ulegają nazwy wcześniej założonych lokat bez modyfikacji podstawowych ich parametrów, np. oprocentowania, terminów;
 • odnowienie lokat jest realizowane automatycznie na warunkach obowiązujących w Santander Bank Polska.

Pliki do pobrania

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bankowość internetowa i mobilna List informujący klientów o przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Changes in rules and other bank services regulations of Deutsche Bank PolskaS.A. –applicable to natural persons Taryfa Opłat i Prowizja pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.) Zobacz wszystkieZobacz mniej
Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.) Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia 20.12.2018 r. Zmiany w Taryfie opłat i prowizji Informacja o zmianie nazw produktów dla klientów indywidualnych Informacja o uprawnieniach klienta związanych z wprowadzonymi zmianami Regulamin obsługi Kart Debetowych Informacja o zmianach w Regulaminie obsługi Kart Debetowych Regulamin obsługi Kart Debetowych Informacja o zmianach w Regulaminie Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych oraz Świadczenia Usług Płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Zmiany w Regulaminie obsługi kart kredytowych dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 r., obowiązującym od 20 grudnia 2018 roku Zmiany w Regulaminie obsługi kart kredytowych dla umów zawartych do 31 grudnia 2017 r., obowiązującym od 20 grudnia 2018 roku Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 r. Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych do 31 grudnia 2017 r. Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 r. Regulamin obsługi kart kredytowych dla umów zawartych do 31 grudnia 2017 r. Informacja o zmianach w Regulaminie kart kredytowych Deutsche Bank Polska S.A. dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 r. Informacja o zmianach w Regulaminie kart kredytowych Deutsche Bank Polska S.A. dla umów zawartych do 31 grudnia 2017 r. Zmiany w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych („Regulamin”), obowiązującym od 20 grudnia 2018 roku Regulamin kont dla klientów indywidualnych Lokata Plan Premia Lokata Plan 500+ Premia Konto oszczędnościowe 500 Plus Konto odsetkowe Konto ELITE Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, Konto walutowe Elite, Konto walutowe Frank Konto oszczędnościowe Plus, Konto oszczędnościowe 24h, Konto oszczędnościowe Pro Konto NET, Konto Life, Konto Open, Konto Inwestor, Konto pomocnicze, Konto Smart Regulamin kont dla klientów indywidualnych Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Arkusz informacyjny dla Deponentów

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczącej migracji, które mieli klienci tacy jak Ty

1. Co oznacza „przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A”?

Oznacza to wstąpienie Santander Bank Polska S.A. we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z chwilą rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian. Wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. obejmie: Bankowość detaliczną, w tym Private Banking, Business Banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz DB Securities S.A.

2. Kiedy zostanę przeniesiony?

10 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 9 listopada 2018 r..

3. Dlaczego zmieniają się regulaminy i regulacje?

Zmiany te mają na celu przede wszystkim ujednolicenie i dostosowanie regulacji Deutsche Bank Polska S.A. do rozwiązań systemowych (IT) Santander Bank Polska S.A. Dzięki temu Klienci mają zapewniony nieprzerwany i pełny dostęp do produktów i usług bankowych w momencie, kiedy staną się Klientami Santander Bank Polska S.A.

4. Jakie główne zmiany odczuję po przejściu do Santander Bank Polska S.A?

a. W bieżącej ofercie produktowej dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska S.A.

b. Aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne będzie zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska S.A.

c. Będą Państwo mogli korzystać z bankowości mobilnej, bankowości internetowej oraz ze wszystkich oddziałów Santander Bank Polska S.A. oraz Infolinii Santander Bank Polska S.A.

Natomiast nie zmieniają się:

d. Numery rachunków bankowych przenoszonych produktów (za wyjątkiem rachunków do spłaty kart kredytowych, a także rachunków do spłat kredytów walutowych, tj. rachunków kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.), numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN.

e. Opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu

f. Oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów

g. Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska S.A.

h. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

i. Numery infolinii

Zobacz więcej

bank jaki chcesz

Banco Santander to wiodący uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Posiada znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Ameryce i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Według stanu na koniec czerwca 2018 r. bank posiadał 140 mln klientów, 13 500 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w nim przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) wynosiła 981 mld EUR.

Czym Santander Bank Polska różni się od Santander Consumer Bank?

Santander Bank Polska (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.) oraz Santander Consumer Bank działają w jednej grupie kapitałowej, tj. w Grupie Santander. Mimo to są to dwa niezależne banki działające w oparciu o odrębne licencje bankowe. Tym samym nie oferują i nie obsługują wzajemnie swoich produktów, nawet jeśli konkretna osoba jest klientem obu banków. Zakres ofert i polityka cenowa są również przygotowywane niezależnie.

Santander Bank Polska jako bank uniwersalny oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, klientom firmowym i międzynarodowym korporacjom. Z kolei Santander Consumer Bank tak jak dotychczas będzie koncentrować się przede wszystkim na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe przez sieć swoich oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Santander Bank Polska oferuje dostęp do bankowości mobilnej z możliwością bankowania na swoim smartfonie. Należy pobrać aplikację Santander mobile ze sklepu z aplikacjami: Google Play i App Store i możesz między innymi:

sprawdzić stan swojego konta, wykonać przelewy między swoimi rachunkami albo do innych odbiorców otworzyć mobilną kartę i dokonywać płatności tak jak zwykłą kartą (wymagane jest posiadanie funkcji NFC w telefonie);

wypłacać z bankomatu, płacić w sklepie oraz realizować przelewy na telefon bez znajomości numeru rachunku odbiorcy (dzięki systemowi płatności BLIK*);

zarządzać wszystkimi swoimi kartami np. nadać lub zmienić do nich PIN, zastrzec je, lub zmienić limity transakcji;

otworzyć konto oszczędnościowe lub walutowe, lokatę, produkty kredytowe oraz zawrzeć ubezpieczenie np. komunikacyjne lub podróżne;

kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić za strefę parkowania oraz przedłużysz ważność biletu, a nawet zamówić taksówki w wybranych miejscach w Polsce.

Zobacz więcej

Dostęp do usług Santander online

Aktywacja usług Santander internet od 12 stycznia 2019 roku.

11 stycznia 2019r. zakończył się proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej do Santander Bank Polska

Od 12 stycznia 2019 roku aktywacja usług możliwa jest wyłącznie w Oddziałach Santander Bank Polska
W przypadku pytań dotyczących aktywacji usług bankowości internetowej Santander Bank Polska, prosimy o kontakt z Infolinią banku pod numerem 801 18 18 18 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora) lub oddziałem Santander Bank Polska.

Bankowość elektroniczna w Santander Bank Polska dla firm

Od 10 września 2018 r. informację na temat dedykowanej dla Twojej firmy bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska znajdziesz w serwisie db easyNET lub db powerNET.

Mini Firma Moja Firma Plus iBiznes24

Do Santander Bank Polska zostały przeniesione produkty klientów korzystających z oferty:

 • Bankowości detalicznej i Private Banking z wyłączeniem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie innej niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.
 • Bankowości Business Banking

W Deutsche Bank Polska pozostały produkty klientów korzystających z oferty Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Najważniejsze informacje

Co się nie zmieniło:

 • numery rachunków bankowych oraz kody PIN do kart płatniczych;
 • opiekunowie Twojej firmy;
 • opłaty i prowizje za prowadzenie kont firmowych, konta Oszczędna Firma i kart debetowych, kart charge, usługi bankowości elektronicznej;
 • oprocentowanie kont firmowych, konta Oszczędna Firma i lokat terminowych;
 • warunki zawartych umów kredytowych;
 • numery infolinii (dotychczasowego Teleserwisu).

Co się zmieniło:

 • posiadane przez Ciebie produkty Deutsche Bank Polska są nadal obsługiwane, natomiast w nowej ofercie dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska;
 • usługi bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska zostają zastąpione bankowością elektroniczną Santander Bank Polska;
 • do 9 maja 2019 r. karty płatnicze Deutsche Bank Polska zostają wymienione albo wznowione na karty z bieżącej oferty Santander Bank Polska;
 • w usługach Mini Firma/Moja Firma Plus/iBiznes24 autoryzacja transakcji odbywa się na podstawie smsKodów wysyłanych na wskazany numer telefonu komórkowego lub przy wykorzystaniu nowego tokena;
 • dyspozycje przelewów i zakładania lokat można składać za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej oraz w oddziałach Santander Bank Polska. Usługi te nie są jednak dostępne przez infolinię (dotychczasowy Teleserwis);
 • nowy kod SWIFT (BIC) służący do wykonywania przelewów międzynarodowych, jest następujący: WBKPPLPPXXX.

Produkty i usługi w Santander Bank Polska

Usługi bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska zostają zastąpione bankowością elektroniczną w Santander Bank Polska.

 

Mini firma

Mini Firma to usługa bankowości elektronicznej, która umożliwia małym firmom zarządzanie finansami przez Internet.

Podstawowe funkcje Mini firma:

 • dostęp do informacji o rachunkach, saldach, historii; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • możliwość grupowania przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • możliwość utworzenia Profilu Zaufanego bez wizyty w urzędzie ( tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub dla wspólników spółek cywilnych).);
 • nadanie dostępu do usługi Mini Firma maksymalnie dla 5 osób;
 • wymiana walut w usłudze Kantor Santander w godzinach od 8.00 do 21.00 pomiędzy rachunkami walutowymi w Santander Bank Polska. Kantor Santander dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej
 • możliwość zamówienia dodatkowych produktów takich jak lokata (również z poziomu aplikacji mobilnej), konto oszczędnościowe, wniosek o kredyt.

Poznaj pierwsze kroki w usłudze Mini Firma.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem innego użytkownika do usług bankowości elektronicznej, lub będziesz posiadać więcej niż jeden dostęp do usługi Mini Firma lub jednocześnie będziesz korzystać z dostępu do usługi Moja Firma plus, możesz przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usługach bankowości elektronicznej. Zobacz jak to działa.

Santander Bank Polska uprzejmie informuje, że działając na podstawie rozdziału 12 § 17 ust.1 lit d) Ogólnych Warunków Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12-11-2018 roku zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Mini Firma.

Moja Firma plus

Moja Firma Plus to usługa dająca możliwość zarządzania finansami średniej lub dużej firmy przez Internet.

Oprócz standardowej funkcjonalności Moja Firma plus umożliwia:

 • realizację przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US oraz wykonanie przelewów płacowych;
 • grupowanie przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • zabezpieczanie przelewów dwuosobową akceptacją;
 • zarządzanie uprawieniami użytkowników dostępu do rachunków, wykonywania operacji i ich limitów;
 • wymianę walut w usłudze Kantor Santander po podpisaniu umowy w oddziale w godzinach od 8.00 do 21.00 pomiędzy rachunkami walutowymi w Santander Bank Polska. Kantor Santander dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • eksport i import danych pomiędzy innymi systemami w firmie takich jak przelewy i dane odbiorcy, wyciąg w formacie MT940;
 • otwieranie, zamykanie lokat.

Poznaj pierwsze kroki w usłudze Moja Firma plus.

Dzięki aplikacji mobilnej istnieje również możliwość zarządzania kartami, otwierania lub zamykania lokat, zlecenia wysłania paczki przelewów utworzonych w Moja Firma Plus internet oraz wykonanie przelewu do ZUS i US przygotowanych wcześniej w Moja Firma Plus internet.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem innego użytkownika do usług bankowości elektronicznej, lub będziesz posiadać więcej niż jeden dostęp do usługi Mini Firma lub jednocześnie będziesz korzystać z dostępu do usługi Moja Firma plus, będziesz mógł przełączyć widok pomiędzy profilami za pomocą listy rozwijanej znajdującej się obok Twojego imienia i nazwiska (pod menu z lewej strony) w usługach bankowości elektronicznej. Zobacz jak to działa.

Santander Bank Polska uprzejmie informuje, że:

 • działając na podstawie rozdziału 12 § 17 ust.1 lit d) Ogólnych Warunków Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska (dalej: Ogólne Warunki) od dnia 12-11-2018 roku zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Moja Firma plus;
 • działając na podstawie rozdziału 9 § 2 lit b) Ogólnych warunków umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska (dalej: Ogólne Warunki db powerNET) od dnia 12-11-2018 roku zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków db powerNET, które to zostają zastąpione postanowieniami Regulaminu bankowości elektronicznej Moja Firma plus.

iBiznes24

Poznaj pierwsze kroki w usłudze iBiznes24.

Podstawowe funkcje iBiznes24:

 • praca na wielu firmach z grupy kapitałowej w jednej instalacji (w jednym miejscu);
 • dostęp do informacji o rachunkach, saldach; możliwy również z poziomu aplikacji mobilnej;
 • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych oraz przelewów ZUS i US zarówno z poziomu bankowości internetowej jak i aplikacji mobilnej;
 • możliwość grupowania przelewów w paczki i wygodne nimi zarządzanie;
 • zarządzanie zleceniami stałymi, przelewami płacowymi, lokatami oraz poleceniami zapłaty;
 • import /eksport danych z programów finansowo-księgowych z obsługą wielu formatów i możliwością definiowania własnych szablonów;
 • łatwa i szybka rejestracja przelewu dzięki szablonom przelewów i bazom kontrahentów;
 • obsługa baz kontrahentów, szablonów przelewów oraz moduł raportowy z Kreatorem raportów;
 • kontakt z Bankiem za pomocą zakładki Obsługi Klienta, czyli: skrzynki pocztowej, chatu oraz e-wniosków.

Systemem zarządza Administrator, ale może tylko odbierać i przywracać uprawnienia nadane w systemie. W zasadach usług bankowości elektronicznej iBiznes24 określone są maksymalne wysokości limitów dla iBiznes24.

Zapraszamy do poznania wszystkich funkcji systemu iBiznes24 na stronie www. Korzystanie z nich będzie możliwe po kontakcie z Doradcą i podpisaniem stosownych umów.

Santander Bank Polska uprzejmie informuje, że działając na podstawie rozdziału 9 § 2 lit b) Ogólnych warunków umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska (dalej: Ogólne Warunki db powerNET) od dnia 12-11-2018 roku zmianie ulegają postanowienia Ogólnych Warunków db powerNET, które to zostają zastąpione postanowieniami Zasad korzystania z usług bankowości elektronicznej iBiznes24.

Konta firmowe i oszczędnościowe

 • Warunki cenowe zostają utrzymane zgodnie z umowami zawartymi z Deutsche Bank Polska;
 • Wszystkie konta firmowe zmieniają nazwy – z dotychczasowych zostaje usunięty skrót „db”.
 • Opłaty i prowizje za transakcje są pobierane jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a nie po każdej transakcji (z wyłączeniem prowizji dotyczących: obrotu dewizowego, opłat za cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty, odwołania niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty oraz wpłat gotówkowych zamkniętych);
 • W przypadku zmiany taryfy cenowej, opłaty i prowizje w całym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiła zmiana, będą naliczane i pobierane według nowych stawek;
 • Usługa „Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku” zmieni nazwę na „Sporządzenie historii obrotów na rachunku”. Zmieni się również sposób naliczania opłaty za tę czynność – z 25 zł za każde rozpoczęte 20 pozycji odpisu na 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc historii obrotów;
 • Za realizację zleceń stałych, które zostały dotychczas złożone w Teleserwisie, opłata będzie pobierana według stawek za transakcje złożone w usługach bankowości elektronicznej (stawka zostanie obniżona zgodnie z posiadanym pakietem);
 • Zmiana taryfy cenowej jest możliwa na oferowaną przez Santander Bank Polska , a bank nie pobierze za to opłaty;
 • Usługa db collect zmieniło nazwę na: „Elektroniczną Identyfikację Należności” (EIN). Raporty obejmujące transakcje realizowane od 9 listopada 2018 r. włącznie będą dostępne w usługach bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska;
 • Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku, dokumentu tożsamości, itp.” zmieniło się na: „Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)”. Jednocześnie stawka za tę usługę zmniejszy się z 40 zł do 20 zł;

Przelewy

 • Sposoby realizacji przelewów zostają rozszerzone.
 • Rachunek będzie obciążany kwotą transakcji w momencie zlecania płatności, a nie w momencie jej realizacji.
 • Godziny graniczne dla rejestracji płatności będą zgodne z obowiązującymi w Santander Bank Polska – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.santander.pl.
 • Realizacja przelewów, dotychczas składanych przez infolinię Teleserwis, będzie możliwa za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz we wszystkich oddziałach banku.
 • Przelewy realizowane w Oddziale będą wykonywane niezwłocznie, w obecności Klienta. Opłata za realizację przelewu w trybie natychmiastowym w oddziale zostanie zniesiona.
 • Wszystkie transakcje zlecone przed 12 listopada 2018 r. do wykonania z datą przyszłą, zostaną zrealizowane zgodnie z dyspozycją. Po 12 listopada 2018 r. przelewy do wykonania z data przyszłą będzie można składać tylko w usługach bankowości elektronicznej.
 • W pakietach S, M, L i XL darmowe będą przelewy w PLN w systemie ELIXIR (w tym do ZUS, US) i polecenia wypłaty wychodzące SEPA, realizowane w usługach bankowości elektronicznej z rachunku głównego. Przestaną obowiązywać limity darmowych przelewów oraz dodatkowe paczki operacji krajowych i europejskich. W pozostałych pakietach opłaty za przelewy w Oddziałach i usługach bankowości elektronicznej nie zmienią się.
 • W usługach bankowości elektronicznej Mini Firma i Moja Firma Plus dostępne są przelewy w systemach: Express ELIXIR, BlueCash oraz Przelew24.
 • Za realizację polecenia przelewu w systemie SORBNET dla kwot poniżej 1 mln zł wysokość opłaty (40 zł) nie zmieni się, ale kwota ta zostanie podzielona na opłatę podstawową (20 zł) i dodatkową (20 zł).
 • Przelew na zlecenie organu egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji będzie traktowany jako realizacja przelewu w Oddziale. Wysokość opłaty nie zmieni się.
 • Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy / rachunku bankowego będzie bezpłatna.
 • Korespondencję zawierającą polecenia zapłaty proszę kierować na adres: ulica Tomasza Zana 39, 20-601 Lublin, II p. strona B, Zespół Obsługi Rachunków, Santander Bank Polska S.A.

Czeki

 • Czeki wydane przez Deutsche Bank Polska SA będą honorowane.
 • Do maja 2019 r. wydane książeczki czekowe zostaną wymienione na czeki z bieżącej oferty Santander Bank Polska
 • Od dnia przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska czeki w walutach obcych i czeki wystawione bez wskazanej waluty nie będą wydawane. Czeki wydane do tego momentu będą realizowane przez Santander Bank Polska nie później niż do 9 maja 2019 r.
 • Bank obniży z 25 zł do 20 zł opłatę za przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w PLN.
 • Zastrzeżenie czeku będzie bezpłatne.

Obrót gotówkowy

 • Możliwe są wpłaty i wypłaty gotówki w urządzeniach sieci Santander kartami wydanymi przez Deutsche Bank Polska SA.
 • 8 i 9 listopada 2018 r. nie będzie możliwości dokonania wpłat zamkniętych w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki), a 9 listopada 2018 r. także w oddziałach. Proces obsługi wpłat zamkniętych w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki) i oddziałach zostanie wznowiony 12 listopada 2018 r.
 • Od 12 listopada 2018 r. rolę koordynatora umów o przyjmowanie wpłat gotówkowych w pakietach zamkniętych przejmie Opiekun firmy.
 • Wpłaty zamknięte realizowane będą we wszystkich walutach dopuszczonych do obrotu gotówkowego w Santander Bank Polska Lista tych walut znajduje się na stronie www.santander.pl.
 • Wpłaty zamknięte będą księgowane przed przeliczeniem, w momencie przyjęcia pakietów w Oddziale lub w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki). Kwota księgowania będzie równa kwocie wskazanej na bankowym dowodzie wpłaty. Do momentu przeliczenia środków wpłata będzie zablokowana na rachunku. Środki zostaną odblokowane po ich przeliczeniu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty.
 • Ewentualne różnice we wpłatach zamkniętych pomiędzy kwotą zadeklarowaną na bankowym dowodzie wpłaty a kwotą znajdującą się w pakiecie z gotówką będą księgowane po przeliczeniu wpłaty (nadwyżka – uznanie rachunku, niedobór – obciążenie rachunku).
 • Opłata dodatkowa za wpłatę w monetach w liczbie powyżej 50 sztuk zostanie podwyższona z 0,6% min. 20 zł (wpłaty w oddziale) oraz 1,2% (wpłaty zamknięte w liczarni - Centrum Obsługi Gotówki) do 5% min. 10 zł.
 • Bezpłatne wpłaty gotówki we wpłatomatach kartami wydanymi przez Deutsche Bank Polska będą dostępne w sieci ponad 800 urządzeń Santander Bank Polska Wpłaty za pośrednictwem sieci Euronet nie będą dostępne.
 • Wypłaty gotówki z bankomatów będzie można realizować kartami wydanymi przez Deutsche Bank Polska zarówno w sieci Santander Bank Polska ,jak i w urządzeniach Euronet. Transakcje wypłat z bankomatów sieci Santander Bank Polska będą płatne zgodnie z dotychczasowymi stawkami dla wypłat w sieci Deutsche Bank Polska i Euronet.

Lokaty terminowe

 • Nie zmieniają się zasady funkcjonowania lokat, a oprocentowanie zostaje utrzymane zgodnie z obowiązującą umową.
 • Zmienią się nazwy założonych lokat.
 • Nie zmienią się zasady funkcjonowania lokat, a oprocentowanie zostanie utrzymane zgodnie z obowiązującą umową.
 • Odsetki od lokat Overnight będą dopisywane w pierwszym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy po zakończeniu okresu umownego.
 • Po 12 listopada 2018 r. lokaty terminowe z oferty Deutsche Bank Polska nie będą oferowane, a lokaty negocjowane nie będą odnawiane.

Wyciągi

 • Czynność „sporządzenia odpisu wyciągu” zmieni nazwę na „duplikat wyciągu”, a opłata za tę usługę zostanie obniżona z 15 zł na 5 zł.
 • Wyciąg za listopad br. zostanie wysłany przez Santander Bank Polska i będzie zawierać zestawienie transakcji do 9 listopada 2018 r. oraz zestawienie transakcji od 10 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • W przypadku braku jakiejkolwiek transakcji wpływającej na zmianę salda w danym cyklu wyciągu, wyciągi nie będą wysyłane.
 • Forma i częstotliwość przekazywania wyciągów nie zmieni się. Stawki za wyciągi w niektórych pakietach zostaną obniżone zgodnie z „Taryfy opłat i prowizji Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.“
 • Opłaty i prowizje za transakcje pobierane jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a nie po każdej transakcji, będą widoczne na wyciągu jako ich suma.
 • Po każdej operacji na wyciągu będzie widoczne saldo rachunku.
 • Transakcje realizowane po 12 listopada 2018 r. będą prezentowane w następującej kolejności:
  • według daty od najstarszej do najnowszej;
  • z danego dnia: najpierw uznania od najniższej do największej kwoty, następnie obciążenia od najniższej do największej kwoty.

Karty

 • Kody PIN do kart pozostaną takie same.
 • Do 9 maja 2019 r. karty Deutsche Bank Polska zostaną wymienione albo wznowione na karty z bieżącej oferty Santander Bank Polska
 • W przypadku zniszczenia karty oraz jej utraty z powodu zagubienia lub kradzieży, nowa karta zostanie wydana z bieżącej oferty Santander Bank Polska
 • Wycofane zostaną następujące usługi: awaryjna wypłata gotówki za granicą i wydanie karty zastępczej za granicą.
 • Kartę zablokowaną po wprowadzeniu błędnego kodu PIN będzie można samodzielnie odblokować w usługach bankowości elektronicznej lub poprzez infolinię Santander Bank Polska

Czynności w obrocie dewizowym

 • Nie ulegną zmianie opłaty i prowizje czynności w obrocie dewizowym.
 • Płatności zagraniczne będą realizowane w trzech trybach, definiowanych przez Klienta w momencie zlecania płatności:
  • 1. Tryb zwykły – oznacza, że rachunek banku odbiorcy zostanie uznany:
   • następnego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta w przypadku płatności
   • w EUR do krajów EOG i w przypadku płatności SEPA;
   • drugiego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta w przypadku pozostałych płatności.
  • 2. Tryb pilny – oznacza, że rachunek banku odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego banku po dniu złożenia zlecenia przez Klienta. Realizacja płatności w tym trybie możliwa będzie tylko dla wybranych walut (EUR wysyłane do banku odbiorcy w kraju spoza EOG oraz dla PLN, USD, GBP), a w przypadku, gdy usługi bankowości elektronicznej dają taką możliwość, tryb ten będzie również dostępny dla płatności w walutach: CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK, TRY.
  • 3. Tryb ekspresowy (dotychczas określany jako realizacja zleceń z zerową datą waluty, dostępny w USD i EUR) – oznacza, że rachunek banku odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia przez Klienta. Możliwość płatności w trybie ekspresowym dostępna będzie w dodatkowych walutach PLN i GBP, a w przypadku, gdy usługi bankowości elektronicznej dają taką możliwość, tryb ten będzie również dostępny dla płatności w walutach: CAD, CHF, CZK, DKK, , MXN, NOK, , SEK, TRY.
 • Godziny graniczne dla rejestracji płatności w poszczególnych trybach będą zgodne z obowiązującymi w Santander Bank Polska (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.santander.pl).
 • Wysokość opłat i prowizji za czynności w obrocie dewizowym nie przewyższy dotychczasowych. Przy przeliczeniu prowizji będzie stosowany kurs średni NBP.
 • W przypadku wybranych płatności dewizowych przychodzących możliwe będzie negocjowanie kursu.
 • Płatności SEPA będą realizowane także w Oddziałach banku.
 • Opcja kosztowa OUR dostępna będzie dla wszystkich płatności dewizowych. Bank udostępni nowe usługi obrotu dewizowego, to znaczy: otrzymanie kopii komunikatu dla każdej płatności dewizowej (tzw. elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty), realizację przychodzących komunikatów MT101.
 • Wycofane zostaną następujące produkty i usługi: czeki bankierskie, inkaso czeków, wysyłka na zlecenie Klienta innego komunikatu SWIFT.

Transakcje handlowe

 • Opłaty i prowizje pobierane od transakcji handlowych (gwarancje, akredytywy, inkasa) otwartych przed 9 listopada 2018 r. nie zmienią się do momentu wygaśnięcia danej transakcji.
 • Indywidualne stawki opłat i prowizji za transakcje handlowe będą obowiązywały do momentu wygaśnięcia umów je określających.
 • Nowe transakcje handlowe zlecone po 12 listopada 2018 r. w oparciu o umowy z Santander Bank Polska , będą obciążane opłatami i prowizjami wynikającymi z aktualnej „Taryfy opłat i prowizji Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.“
 • Regulacje dotyczące warunków realizacji akredytyw i inkas zostaną przekazane przy pierwszej transakcji realizowanej od 12 listopada 2018 r.

Kredyty

 • Nie zmienią się warunki zawartych umów kredytowych.
 • Bank nie będzie pobierał prowizji za gotowość dla kredytów obrotowych udzielonych do 9 listopada 2018 r.
 • Zmieni się stopa oprocentowania kredytu przeterminowanego dla kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytowej linii debetowej. Jeżeli w umowie o kredyt / limit w rachunku bieżącym dla niespłaconej kwoty kredytu (przeterminowanie) określone zostało oprocentowanie karne oparte o stawkę wyższą niż 3-krotność stopy kredytu lombardowego, bank będzie naliczać to oprocentowanie w niższej wysokości, tj. w oparciu o 3-krotność stopy kredytu lombardowego i nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie wskazana w art. 481 par 2 (1) Kodeksu cywilnego.
 • Wyciągi / informacje dotyczące wysokości oraz terminu płatności najbliższej raty kredytu nie będą generowane.

Rynki finansowe, transakcje skarbowe, kantor wymiany walut online

 • Zawarte Umowy pozostają w mocy.
 • W Regulaminie Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska dla Przedsiębiorców zostają rozszerzone Podstawowe definicje.
 • W Regulaminie Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska dla Przedsiębiorców zostaje dodana możliwość wyboru formy zawierania transakcji  – zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem elektronicznych środków przekazywania informacji na odległość.
 • Obsługa transakcyjna przez dealerów nie zmieni się.
 • Klientom korzystającym z usług bankowości elektronicznej Mini Firma zostanie udostępniony kantor wymiany walut online – Kantor Santander.
 • W usługach bankowości elektronicznej Moja Firma Plus oraz iBiznes24 udostępnienie funkcjonalności kantoru wymiany walut online (odpowiednio Kantor Santander i e-FX) będzie możliwe po skontaktowaniu się z doradcą bankowym lub dealerem.

Faktoring


Pliki do pobrania

PRZEWODNIK DLA FIRM Bankowość internetowa i mobilna: Mini Firma i Moja Firma plus PRZEWODNIK DLA FIRM Bankowość internetowa i mobilna: iBiznes24 Zakres najważniejszych zmian Changes in rules and other bank services regulations of Deutsche Bank PolskaS.A. –applicable to business Informacja o zmianach do „Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.” TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska

1. Czy mogę korzystać ze wszystkich placówek banku?

Tak, wszystkie oddziały Santander Bank Polska będą do Państwa dyspozycji .

2. Czy Klientom Business Bankingu zmieni się infolinia?

Numery infolinii pozostaną bez zmian.

3. Czy wciąż będę mógł korzystać z usługi TeleSerwis?

Teleserwis będzie pełnić funkcję infolinii, pozostałe funkcje zostaną zastąpione szeroką ofertą usług w bankowości internetowej i mobilnej. Usługi Mini Firma, Moja Firma plus i iBiznes24 są tak rozbudowane, żeby większość transakcji mogli Państwo wykonać samodzielnie.

4. Czy po dniu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska wszystkie zaświadczenia wydawane Klientom na ich wniosek będą dostępne w oddziałach czy w usługach bankowości elektronicznej?

Wszystkie będą dostępne w oddziałach, a wybrane w bankowości elektronicznej.

Zobacz więcej

bank jaki chcesz

Banco Santander to wiodący uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Posiada znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Ameryce i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Według stanu na koniec czerwca 2018 r. bank posiadał 140 mln klientów, 13 500 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w nim przez klientów (łącznie depozyty i aktywa w zarządzaniu) wynosiła 981 mld EUR.

Czym Santander Bank Polska różni się od Santander Consumer Bank?

Santander Bank Polska (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.) oraz Santander Consumer Bank działają w jednej grupie kapitałowej, tj. w Grupie Santander. Mimo to są to dwa niezależne banki działające w oparciu o odrębne licencje bankowe. Tym samym nie oferują i nie obsługują wzajemnie swoich produktów, nawet jeśli konkretna osoba jest klientem obu banków. Zakres ofert i polityka cenowa są również przygotowywane niezależnie.

Santander Bank Polska jako bank uniwersalny oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, klientom firmowym i międzynarodowym korporacjom. Z kolei Santander Consumer Bank tak jak dotychczas będzie koncentrować się przede wszystkim na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe przez sieć swoich oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank będą mieć inne nazwy, inne logotypy, które wyraźnie rozróżnia kolorystyka oraz siedziby.

Klienci Santander Bank Polska otrzymują:

Mobilność poprzez serwisy transakcyjne obsługiwane również na telefonie komórkowym;

Santander Trade Networkjest międzynarodową platformą umożliwiającą przedsiębiorstwom prowadzącym działalność zagraniczną znalezienie w wybranych krajach sprawdzonych partnerów biznesowych oraz korzystanie z ich usług na preferencyjnych warunkach.

Zobacz więcej