Placówki i bankomaty Infolinia 801 18 18 18 EN
Powrót do: Strony głównej

Najczęściej zadawane pytania przez klienta indywidualnego

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska

1. Co oznacza „przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A”?

Oznacza to wstąpienie Santander Bank Polska we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska z chwilą rejestracji podziału Deutsche Bank Polska przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian. Wydzielona część Deutsche Bank Polska obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz DB Securities S.A.

2. Kiedy zostanę przeniesiony?

10 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 9 listopada 2018 r..

3. Dlaczego zmieniają się regulaminy i regulacje?

Zmiany te mają na celu przede wszystkim ujednolicenie i dostosowanie regulacji Deutsche Bank Polska do rozwiązań systemowych (IT) Santander Bank Polska Dzięki temu Klienci będą mieli zapewniony nieprzerwany i pełny dostęp do produktów i usług bankowych w momencie, kiedy staną się Klientami Santander Bank Polska.

4. Jakie główne zmiany odczuję po przejściu do Santander Bank Polska?

a. W bieżącej ofercie produktowej dostępne będą wyłącznie produkty bankowe Santander Bank Polska.

b. Aby skorzystać z nowych produktów bankowych, konieczne będzie zawarcie odrębnych umów z Santander Bank Polska.

c. Będą Państwo mogli korzystać z bankowości mobilnej, bankowości internetowej oraz ze wszystkich oddziałów Santander Bank Polska oraz Infolinii Santander Bank Polska.

Natomiast nie zmienią się:

d. Numery rachunków bankowych przenoszonych produktów (za wyjątkiem rachunków do spłaty kart kredytowych, a także rachunków do spłat kredytów walutowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska), numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN.

e. Opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu

f. Oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów

g. Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w złotych przenoszonych do Santander Bank Polska.

h. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

i. Numery infolinii

5. Jak mam przenieść swoje produkty do Santander Bank Polska?

Nie musi Pan / Pani nic robić. W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska wszystkie produkty zostaną przeniesione do Santander Bank Polska za wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach innych niż złoty jak również kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, które pozostaną w Deutsche Bank Polska. Jedynie aktywacja nowych usług Santander online będzie wymagała przejścia prostego procesu w bankowości elektronicznej.

6. Czy zmieni się mój numer rachunku?

Nie.

7. Czy zmienią się opłaty za prowadzenie i obsługę rachunku?

Opłaty za prowadzenie rachunku się nie zmieniają. Opłaty za obsługę pozostaną takie same lub są korzystniejsze dla Klienta.

8. Czy będzie konieczne podpisanie aneksu do umów?

Aby nadal korzystać z obecnie posiadanych produktów Deutsche Bank Polska, nie trzeba będzie podpisywać aneksów do umów. Zawarcie umowy będzie konieczne, aby nadal korzystać z usług bankowości elektronicznej. Tę umowę zawrą Państwo w trakcie procesu przeniesienia do bankowości elektronicznej. Zawarcie nowych umów będzie niezbędne do korzystania z nowych produktów z oferty Santander Bank Polska.

9. Czy moja cała historia transakcji od początku relacji z Deutsche Bank Polska będzie dostępna? Jak?

Zarówno w oddziałach, jak i w usługach bankowości elektronicznej dostępna będzie historia transakcji za 2 lata wstecz. Wcześniejszą historię będzie można zamówić w oddziale Santander Bank Polska.

10. Czy jest wersja demo usług Santander online? Gdzie mogę ją znaleźć?

Tak. Można ją zobaczyć na stronie www.santander.pl.

11. Czy moje hasło i login będą nadal ważne? Czy muszę zmienić hasło?

Podczas zawierania umowy o usługi bankowości internetowej, Santander Bank Polska nada nowy numer indentyfikacyjny Klienta (NIK). Hasło dostępu do Santander online nadadzą Państwo sami w trakcie procesu przeniesienia.

12. Czy migrację z systemu db easyNET do Santander online trzeba wykonać na komputerze czy mogę na smartfonie?

Proces aktywacji usług bankowości elektronicznej należy wykonać na komputerze.

13. Jak zalogować się do usług Santander online po przeniesieniu?

Logowanie do konta następuje przez wpisanie numeru NIK oraz dotychczasowego hasła, pod warunkiem przejścia procesu przeniesienia do usług Santander online, co będzie możliwe po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska.

14. Jestem już Klientem Santander Bank Polska S.A., czy moje konta z Deutsche Bank Polska S.A. będą widoczne w tej samej bankowości elektronicznej?

Tak, pod warunkiem, że w obu bankach Pana/Pani dane personalne są dokładnie takie same. Warto zatem zweryfikować w obu bankach poprawność danych i ewentualnie zaktualizować je przed 9 listopada 2018 r.

15. Czy wypłaty gotówki realizowane za pomocą kart debetowych Deutsche Bank Polska w bankomatach sieci Euronet będą płatne?

W przypadku kart debetowych wydanych przez Deutsche Bank Polska, wypłaty z bankomatów sieci Euronet nadal będą bezpłatne po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska. Dodatkowo, od 1 października 2018 r. będą Państwo mogli bezpłatnie wypłacać środki z sieci bankomatów Santander Bank Polska.

16. Czy muszę wymienić kartę debetową / kredytową?

Karty debetowe oraz karty kredytowe, z których Państwo korzystają, będą nadal aktywne po ich przeniesieniu do Santander Bank Polska.

17. Czy nadal będzie mnie obsługiwał ten sam doradca?

Tak.

18. Czy nadal będę mógł korzystać z programu Mastercard Priceless Special w ramach karty debetowej?

Tak, zgromadzone punkty zostaną przeniesione, dostęp będzie identyczny, jak dotychczas, czyli będą się Państwo logować do programu przez podanie nr karty i daty urodzenia.

19. Czy zmieniają się warunki mojego kredytu w PLN?

Warunki kredytu nie zmienią się. Niektóre z opłat i prowizji ulegną obniżeniu lub wycofaniu.

20. Czy będę mógł korzystać ze wszystkich placówek Santander Bank Polska?

Tak, po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska wszystkie placówki Santander Bank Polska będą do Państwa dyspozycji.

21. Czy nadal będą dostępne wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte?

Tak. Oferta aktualnie dostępnych dla Państwa w Deutsche Bank Polska funduszy inwestycyjnych nadal będzie dostępna. Zakup i inne transakcje związane z funduszami będą możliwe w bankowości internetowej oraz w sieci oddziałów należących wcześniej do Deutsche Bank Polska. Dodatkowo za pośrednictwem bankowości internetowej będzie można niezależnie zawrzeć Umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, złożyć Oświadczenie FATCA/CRS lub wypełnić Ankietę (Test Wiedzy i Doświadczenia).

22. Jestem klientem Biura Maklerskiego, czy przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska na Santander Bank Polska będzie wymagać jakiejś aktywności z mojej strony?

Nie. W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana przy zachowaniu dotychczasowych warunków. Stroną zawartych umów maklerskich stanie się automatycznie Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Santander Securities S.A.

23. Czy zmieni się mój numer rachunku maklerskiego?

Nie – numer pozostanie bez zmian. Dotychczasowy rachunek maklerski będzie prowadzony przez Santander Securities S.A. (dotychczas DB Securities S.A.).

24. Czy zmieni się maklerski serwis internetowy do inwestycji giełdowych?

Dotychczasowy serwis dbMakler zmieni jedynie nazwę na Makler. Funkcjonalność serwisu pozostanie bez zmian. Sposób logowania nie ulegnie zmianie, aktualny będzie dotychczasowy adres logowania www.dbmakler.pl. Po weekendzie migracyjnym, przypadającym na 10-11.11.2018 r., logowanie do dotychczasowego rachunku maklerskiego będzie możliwe również na stronie www.bm.santander.pl.

25. W jaki sposób mam się kontaktować z nowym bankiem?

Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, będą Państwo mogli kontaktować się z Santander Bank Polska pod tym samym numerem infolinii (dotychczasowego Teleserwisu) 801 18 18 18 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).Dodatkowo będzie można skorzystać z nowych kanałów obsługi zdalnej, tj. wideo, czat, audio. Do Państwa dyspozycji będzie również skrzynka mailowa oraz sieć placówek Santander Bank Polska.

26. Czy muszę zmienić hasło do Teleserwisu?

1. Hasło, które obecnie jest wykorzystywane do identyfikacji automatycznej przed połączeniem z konsultantem nie będzie przeniesione z Deutsche Bank Polska. Klient będzie miał możliwość nadania takiego hasła po przeniesieniu do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska (usługa Santander Telefon), co umożliwi autoryzację. PIN do usługi Santander Telefon będzie można nadać po zalogowaniu się do nowych usług bankowości elektronicznej w Internecie

2. Dodatkowo po przeniesieniu do Santander Bank Polska, Klient będzie mógł korzystać z biometrii głosowej, aby identyfikować się bezpiecznie i jeszcze wygodniej. Klient będzie mógł uruchomić biometrię głosową na infolinii, doradca po identyfikacji przełączy Klienta, gdzie będzie miał możliwość pozostawienia próbki głosowej.

27. Czym różni się Santander online od Santander internet?

W skład usługi Santander online wchodzi:

 • usługa Santander internet (bankowość internetowa) będąca Usługą bankowości elektronicznej
 • usługa Santander mobile (aplikacja mobilna i bankowość mobilna w telefonie) będąca Usługą bankowości elektronicznej
 • usługa Santander telefon będąca Usługą bankowości telefonicznej,
 • usługa Santander sms będącą Powiadamianiem SMS.

28. Co to jest proces przeniesienia bankowości do usług Santander online?

Jest to prosty, intuicyjny i szyfrowany proces, wykonywany przez klienta, podczas którego następuje aktywowanie usług Santander online. Proces rozpocznie się od zalogowania do db easyNET (dostępny będzie od 12-11-2018r.) i zakończy już w usłudze Santander internet. Korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej będzie możliwe bezpośrednio po zakończeniu tego procesu, po ponownym zalogowaniu.

29. Czy funkcjonalności usługi Santander online są takie same jak db easyNET?

Zakres funkcjonalny jest szerszy. Usługa Santander online oferuje np. dostęp do aplikacji mobilnej, przelewy natychmiastowe, czy zakupy produktów bankowych. Pełny zakres funkcjonalności jest na bieżąco aktualizowany na stronie santander.pl.

30. Czy wszyscy moi kontrahenci, których mam ustanowionych w db easyNET zostaną przeniesieni do Santander online?

Tak, proces zdalnego przeniesienia obejmować będzie przeniesienie danych z listy odbiorców z db easyNET do Santander internet i mobile.

31. Czy proces przeniesienia z serwisu db easyNET do Santander online jest bezpieczny?

Tak, proces przeniesienia usług jest szyfrowany i bezpieczny. Santander Bank Polska S.A. zadbał o maksymalne bezpieczeństwo Klientów przechodzących proces przeniesienia bankowości internetowej. W tym celu stworzył interfejs między bankami, zabezpieczony mechanizmami kryptograficznymi, certyfikatami i dedykowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, wbudowanymi w serwis bankowości elektronicznej. Rozwiązanie to zostało dodatkowo pozytywnie zweryfikowane przez zewnętrzną firmę konsultingową, w zakresie stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa.

32. Ile mam czasu na zmianę bankowości elektronicznej?

Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., proces samodzielnego przeniesienia do usług Santander online będzie możliwy przez 60 dni. Po tym czasie proces przeniesienia usług Santander online będzie możliwy jedynie w oddziale.

33. Jakie będzie moje narzędzie autoryzacji dyspozycji w bankowości internetowej Santander Bank Polska S.A.?

Narzędziem autoryzacji będą SMS, zwane w Santander Bank Polska S.A. smsKodami lub Mobilny podpis.

34. Czy można nadal korzystać z bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska S.A.?

Nie. Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Klienci, logujący się do usług bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska S.A., zostaną przeprowadzeni przez prosty proces przeniesienia usług Santander online.

35. Czy zlecenia stałe i polecenia zapłaty ustanowione w Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A.?

Tak. Wszystkie zlecenia stałe i polecenia zapłaty zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. nie będzie realizował zleceń stałych ze zmienną kwotą oraz zleceń stałych z przewalutowaniem.

36. Co stanie się z moimi lokatami?

Założone w Deutsche Bank Polska S.A. lokaty zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. z zachowaniem terminu zapadalności danej lokaty i wysokości oprocentowania.

37. Czy zostanie zachowana pełna oferta lokat?

Lokaty oferowane przez Deutsche Bank Polska S.A. pozostaną jedynie w obsłudze posprzedażowej, czyli do wygaśnięcia aktualnie trwających lokat, nie będzie natomiast możliwości założenia takich samych lokat. Santander Bank Polska S.A. udostępni Państwu szeroką ofertę oszczędnościową.

38. Mam lokatę db Plan 500+Premia. Czy zostanie przeniesiona do Santander Bank Polska S.A. na niezmienionych warunkach?

Lokata db Plan 500+Premia będzie obsługiwana posprzedażowo na dotychczasowych warunkach. Santander Bank Polska S.A. nie będzie kontynuować sprzedaży tego produktu po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.

39. Czy nadal będę mógł realizować transakcje przez Teleserwis?

Realizacja transakcji przez Teleserwis nie będzie dostępna po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.. Ta usługa zostanie zastąpiona funkcjonalnościami w kanałach bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A.

40. Czy o zmianie Banku powinienem kogoś poinformować? Zakład pracy, ZUS, US?

Nie ma takiej potrzeby, ponieważ numery kont pozostają bez zmian.

41. Co to znaczy, że walutowe kredyty i pożyczki, zabezpieczone hipotecznie, zostają w Deutsche Bank Polska?

Oznacza to, że obsługa posprzedażowa tych produktów kredytowych (w tym przyjmowanie dyspozycji i wniosków, obsługa spłat itp.) będzie nadal prowadzona przez Deutsche Bank Polska.

42. Czy zmienią się numery rachunków kredytowych do spłaty?

Tak, 17 września 2018 r. zmieniły się numery:

 • rachunków służących do spłaty rat kredytu,
 • rachunków do wcześniejszej spłaty kredytu,
 • rachunków depozytów pieniężnych stanowiących zabezpieczenie kredytu/pożyczki, zakładanych w związku z obsługą procesu tzw. „uwolnienia hipoteki” lub wypłatą kredytu walutowego w transzach na depozyt (rachunki depozytów pieniężnych pozostają w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.)

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Nowy numer rachunku służącego do spłaty rat kredytu jest widoczny również w systemie db easyNET od dnia 17 września 2018r. do momentu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Natomiast po włączeniu wydzielonej części – w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. – db hipoNET, oraz – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej – za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo:wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

43. Na jaki rachunek mam spłacać kredyt lub pożyczkę?

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane. Wpłat mogą Państwo dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bieżącego prowadzonego zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Od dnia włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska rachunek ten będzie prowadzony przez Santander Bank Polska.

W przypadku spłaty bezpośrednio na rachunek kredytu/pożyczki lub wcześniejszej spłaty prosimy o dokonywanie wpłat od dnia 17 września 2018 roku na zmieniony numer rachunku służącego do spłaty kredytu/pożyczki, a w przypadku wcześniejszej spłaty:

 • kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego: na rachunek do obsługi wcześniejszych spłat,
 • pożyczki zabezpieczonej hipotecznie: dokonanie wpłaty na rachunek spłaty pożyczki (rachunek kredytowy) wraz z poinformowaniem Banku o zamiarze nadpłaty pożyczki.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym będą przeksięgowywane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata.

44. W jaki sposób będę teraz spłacać kredyty i pożyczki walutowe, zabezpieczone hipotecznie?

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych.

Oznacza to, że po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska Nie muszą Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska.

W pozostałych przypadkach (np. samodzielnej wpłaty raty na rachunek kredytu / pożyczki) przelew raty musi zostać wykonany na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r.

Spłata produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska prowadzących obsługę gotówkową, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – w tym drugim przypadku pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska będą mogły być również spłacane poprzez dowolny inny bank w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą prowizji i opłat danego banku. Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami, oraz o posługiwaniu się nowym, pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku kredytowego.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto. Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Dla produktów kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Deutsche Bank Polska Oznacza to, że w przypadku spłat kredytu w walutach obcych z rachunków w PLN, przewalutowanie następuje po stronie Deutsche Bank Polska.

45. W jaki sposób mogę nadpłacać mój kredyt lub pożyczkę?

Dotychczasowy, opisany w dokumentacji kredytowej, sposób nadpłaty (wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty) walutowego kredytu/pożyczki, zabezpieczonych hipotecznie nie uległ zmianie. Może ona zostać zrealizowana poprzez dokonanie wpłaty:

 • w przypadku kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego:
  - na rachunek do obsługi wcześniejszych spłat,
 • w przypadku pożyczki zabezpieczonej hipotecznie: dokonanie wpłaty na rachunek spłaty pożyczki (rachunek kredytowy) wraz z poinformowaniem Banku o zamiarze nadpłaty pożyczki.

Od dnia 17 września 2018 r. wpłat należy dokonywać na nowe numery rachunków. Przy czym numery rachunków do wcześniejszych spłat, jak i numery rachunków do spłaty kredytu uległy zmianie, o czym zostali Państwo poinformowani listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

46. Czy zachowam dotychczasową marżę?

Tak, warunki umów produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., w tym marża obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A., pozostaną bez zmian.

W przypadku produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., których marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska S.A., takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”, Bank zachowa obowiązującą na dzień przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A. marżę, niezależnie od tego, czy będą Państwo korzystać, z ww. produktów w przyszłości. Oświadczenie Banku w sprawie rezygnacji z monitoringu opisanych powyżej warunków zostało przesłane Państwu w połowie października.

Ponadto, jeżeli do podwyżki marży doszło przed dniem 9 listopada 2018 r. i jedynym niespełnionym przez Klientów warunkiem jest zapewnienie wpływów na rachunek w wysokości określonej w umowie, po przeniesieniu rachunków do Santander Bank Polska S.A. będą oni mogli złożyć w Deutsche Bank Polska S.A. wniosek o obniżenie marży w dotychczasowym trybie. Przy czym, weryfikacja spełnienia warunku ograniczy się do faktu posiadania rachunku w Deutsche Bank Polska S.A. do dnia 9 listopada 2018 r.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska S.A., przede wszystkim ubezpieczenie na życie. Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, nadal będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska S.A., a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

47. Czy muszę założyć w Deutsche Bank Polska nowy rachunek do spłaty walutowego kredytu lub pożyczki, zabezpieczonych hipotecznie?

Nie, po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, Deutsche Bank Polska nie będzie już prowadził rachunków bieżących dla Klientów indywidualnych i nie będzie też możliwości otwarcia nowego rachunku osobistego. Spłata kredytu pozostającego w Deutsche Bank Polska będzie realizowana z konta osobistego / rachunku bieżącego przeniesionego do Santander Bank Polska, z rachunku prowadzonego przez inne banki, lub też w formie gotówkowej.

48. Czy w usługach systemu Internetowej Obsługi Kredytu będą widoczne walutowe kredyty i pożyczki, zabezpieczone hipotecznie?

Ze względu na to, że kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walucie obcej, pozostają w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A., informacje na ich temat będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem zdalnych kanałów stosowanych przez Deutsche Bank Polska S.A.

Klienci pozostający w Deutsche Bank Polska S.A. otrzymają możliwość dostępu do podglądu swojego rachunku kredytu poprzez nowy system Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET. Zakres informacji dostępnych poprzez ten system zostanie ograniczony wyłącznie do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.

Obsługa tych produktów kredytowych oraz kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. będą możliwe poprzez: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną oraz e-mail.

Informacja w tej sprawie zostanie Państwu przesłana listownie w połowie października 2018 r. Jeżeli nie otrzymają Państwo tej informacji lub będą Państwo mieli dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lubdb.transakcja@db.com.

49. W jaki sposób sprawdzę swoje zadłużenie?

Informację o wysokości aktualnego zadłużenia na kredycie walutowym będzie można uzyskać za pośrednictwem nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A. przez system db hipoNET – Wirtualnego Oddziału pod nr tel.: pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora).

50. Czy będzie konieczne podpisanie aneksu do umowy?

Przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska na Santander Bank Polska nie wiąże się z koniecznością podpisania aneksu przez Klientów, których kredyt pozostanie w obsłudze Deutsche Bank Polska.

51. Kiedy otrzymam informację o produktach pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska?

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi produktów pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., wraz z nowymi regulaminami oraz Tabelą Opłat i Prowizji zostały przesłane Państwu w połowie października 2018 r.

52. Czy mogę indywidualnie przenieść walutowy kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipotecznie, do Santander Bank Polska razem z innymi kredytami?

Nie ma możliwości przeniesienia tych produktów kredytowych do Santander Bank Polska na podstawie indywidualnej dyspozycji. Możliwe jest jedynie złożenie wniosku w Santander Bank Polska o udzielenie kredytu na spłatę zobowiązania w Deutsche Bank Polska (wraz z kompletem wymaganych przez Santander Bank Polska dokumentów). Przy czym nowy kredyt może być udzielony wyłącznie w PLN, pod warunkiem, że uzyskują Państwo dochody w tej walucie oraz pozytywnej oceny Państwa zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego dokonanej przez Santander Bank Polska.

53. Czy muszę zmieniać zlecenia stałe na spłatę walutowych kredytów lub pożyczek, zabezpieczonych hipotecznie, jeśli zmieni się numer rachunku do spłaty?

Tak, w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata, w związku ze zmianą rachunku służącego do spłaty rat kredytu pozostającego w Deutsche Bank Polska.

54. Czy muszę zmieniać polecenie zapłaty na spłatę walutowych kredytów lub pożyczek, zabezpieczonych hipotecznie, jeśli zmieni się numer rachunku do spłaty?

Nie, nie ma konieczności zmiany polecenia zapłaty na spłatę walutowych kredytów lub pożyczek, zabezpieczonych hipotecznie.

55. Jak będzie odbywała się autoryzacja do kanałów zdalnych z informacjami o kredycie walutowym?

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące zmian w zakresie obsługi kredytu w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz Serwisie Telefonicznym zostały przesłane Państwu w połowie października 2018 r.

Obsługa telefoniczna możliwa będzie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego świadczonego przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 (opłata wg obowiązujących stawek operatora). Kompleksowa obsługa telefoniczna możliwa będzie po akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej za pośrednictwem systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET. Za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Kredytobiorca będzie mógł zarówno uzyskać informacje, jak i złożyć dyspozycje dotyczące posiadanego kredytu. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Serwis Telefoniczny opisany został w Tabeli Usług, udostępnionej na stronie internetowej Banku: www.db.com/poland w sekcji Kredyty walutowe – Klienci indywidualni> db Kredyt Mieszkaniowy / db Kredyt konsolidacyjny Hipoteczny / db Pożyczka Hipoteczna >Dokumenty – Regulaminy i formularze.

W przypadku nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET, dostęp będzie możliwy poprzez stronę internetową: https://www.db.com/poland lub po wpisaniu w oknie przeglądarki adresu: https://dbhiponet.deutschebank.pl. Zakres informacji zostanie ograniczony do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.

Do zalogowania wymagane będzie podanie numeru NIK oraz Kodu Dostępu:

 • w przypadku Kredytobiorców, którzy korzystali z systemu db easyNET:
  • NIK do systemu db hipoNET będzie różnił się od NIK do systemu db easyNET pierwszą cyfrą – należy zmienić pierwszą cyfrę z 0 na 1. Przykład: stary NIK: 00 12 34 56 78; Nowy NIK: 10 12 34 56 78,
  • podczas pierwszego logowania będzie możliwość użycia Kodu Dostępu zdefiniowanego w systemie db easyNET. Po poprawnym wprowadzeniu numeru NIK oraz Kodu Dostępu system db hipoNET wymusi zmianę Kodu Dostępu.

  WAŻNE: NIK i Kod dostępu do systemu db easyNET, z którego będzie można korzystać do momentu przeniesienia produktów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., pozostają bez zmian. 12 listopada 2018 r.* funkcjonalności db easyNET zostaną wyłączone, a serwis ten będzie służył jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online (dotyczy wyłącznie Klientów, których produkty i usługi zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A.). Oznacza to, że Klienci, którzy po 22 października zalogują się do hipoNET, do 12 listopada 2018 r.* będą posiadać dwa aktywne zestawy NIK-ów i Kodów Dostępy: jeden dla db hipoNET oraz drugi dla db easyNET.

 • Kredytobiorca, który nie posiada nr NIK/Kodu Dostępu lub nie pamięta go, będzie mógł go uzyskać kontaktując się z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680.

  * W przypadku zmiany daty rejestracji podziału, termin wejścia w życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://www.deutschebank.pl oraz https://www.db.com/poland.

56. W jaki sposób będę kontaktować się z Deutsche Bank Polska?

Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwy poprzez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com. Kompleksowa obsługa telefoniczna możliwa będzie po akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące zmian w zakresie obsługi kredytu w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz Serwisie Telefonicznym zostały Państwu przesłane w połowie października 2018 r.

57. Jakie formaty plików są obsługiwane w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A.?

W usłudze Santander internet, Mini Firma internet i Moja Firma plus internet obsługiwane są formaty plików, z którymi możecie Państwo zapoznać się tutaj. Dodatkowo dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. umożliwimy:

 • import odbiorców krajowych w formacie XML, Videotel,
 • import odbiorców krajowych w formacie XML, Videotel,

W iBiznes24 internet obsługiwane są formaty plików, z którymi możecie Państwo zapoznać się tutaj.