Placówki i bankomaty Infolinia 801 18 18 18 EN
Powrót do: Strony głównej

Najczęściej zadawane pytania przez klienta biznesowego

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska

1. Jak mam przenieść swoje produkty do Santander Bank Polska?

Nie muszą Państwo nic robić - nastąpi to automatycznie. Jedynie aktywacja nowych usług bankowości elektronicznej dla firm (MiniFirma, Moja Firma plus, iBiznes24) będzie wymagała przejścia prostego procesu.

2. Czy po przeniesieniu do Santander Bank Polska moja cała historia transakcji od początku relacji z Deutsche Bank Polska będzie dostępna? Jak?

Zarówno w oddziałach jak i w kanałach elektronicznych dostępna będzie historia transakcji za 2 lata wstecz. Wcześniejszą historię będzie można zamówić w placówce Santander Bank Polska.

3. Czy mogę korzystać ze wszystkich placówek banku?

Tak, wszystkie oddziały Santander Bank Polska będą do Państwa dyspozycji .

4. Czy Klientom Business Bankingu zmieni się infolinia?

Numery infolinii pozostaną bez zmian.

5. Czy wciąż będę mógł korzystać z usługi TeleSerwis?

Teleserwis będzie pełnić funkcję infolinii, pozostałe funkcje zostaną zastąpione szeroką ofertą usług w bankowości internetowej i mobilnej. Usługi Mini Firma, Moja Firma plus i iBiznes24 są tak rozbudowane, żeby większość transakcji mogli Państwo wykonać samodzielnie.

6. Czy zmieni się mój numer rachunku?

Nie.

7. Czy zmienią się numery rachunków kredytowych do spłaty?

Nie.

8. Czy zmienią się opłaty za konto?

Opłaty będą takie same, jak dotychczas.

9. Czy w związku z nową nazwą konta będę musiał poinformować kontrahentów o zmianie konta?

Nie, ponieważ nie następuje zmiana numeru konta. Informowanie o zmianie nazwy banku prowadzącego rachunek nie jest konieczne.

10. Czy zmieniają się warunki mojego kredytu w PLN?

Warunki kredytu nie zmienią się.

11. Czy zmienią się opłaty za kartę?

Opłaty będą takie, jak dotychczas.

12. Czy nowe funkcjonalności na karcie płatniczej będą dostępne automatycznie do wszystkich kart Deutsche Bank Polska przeniesionych do Santander Bank Polska?

Będą dostępne funkcjonalności związane z obsługą w kanałach elektronicznych oraz możliwość nabycia ubezpieczenia do karty, nie będą dostępne funkcjonalności związane z możliwością powiązania karty do płatności mobile, takich jak Apple Pay, Google Pay, czy Garmin Pay. Funkcjonalności te dostępne są wyłącznie na kartach z bieżącej oferty Santander Bank Polska.

13. Czy po dniu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska wszystkie zaświadczenia wydawane Klientom na ich wniosek będą dostępne w oddziałach czy w usługach bankowości elektronicznej?

Wszystkie będą dostępne w oddziałach, a wybrane również w bankowości elektronicznej.

14. Jak mogę uzyskać wcześniejsze raporty obejmujące transakcje realizowane przed 9 listopada 2018 r.?

Takie informacje będą dostępne bezpośrednio w usługach bankowości elektronicznej. Będzie je można również uzyskać w oddziałach Santander Bank Polska.

15. Czy przysługuje mi rozwiązanie umowy z powodu planowanych zmian wynikających z przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska?

Przed dniem 12 listopada 2018 r. mogą Państwo skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy wskazanych w poszczególnych umowach produktowych.

W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl

16. Co jeśli będę chciał dokonać wpłaty zamkniętej w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki) 8 lub 9 listopada 2018 r.? Gdzie będę mieć taką możliwość?

Zgodnie z komunikacją wysłaną do Państwa przez Deutsche Bank Polska, w tych dniach nie będzie możliwości dokonania wpłat zamkniętych w liczarniach. Proces obsługi wpłat zamkniętych w liczarni (Centrum Obsługi Gotówki) zostanie wznowiony 12 listopada 2018 r.

W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl

17. Czy będę mógł korzystać z bankowości mobilnej?

Tak. Będzie można z niej korzystać zaraz po przeniesieniu usług bankowości elektronicznej, przy czym, aby korzystać z aplikacji mobilnej konieczne jest ściągnięcie dedykowanej do tego aplikacji znajdującej się w sklepach Google Play oraz App Store.

18. Z jakich usług bankowości elektronicznej będę korzystał?

Klienci korzystający dotychczas z db easyNET / db powerNET otrzymają dostęp do jednej z usług bankowości elektronicznej dla firm (Mini Firma, Moja Firma plus, iBiznes24), w tym do aplikacji mobilnej po przejściu procesu przeniesienia do bankowości elektronicznej.

19. Skąd się dowiem, z jakich usług bankowości elektronicznej będę korzystał po przeniesieniu do Santander Bank Polska?

We wrześniu każdy użytkownik otrzyma wiadomość w dotychczasowym serwisie o tym, do jakiej usługi został przypisany: Mini Firma, Moja Firma plus albo iBiznes24. Wraz z tą wiadomością zostaną przekazane informacje o zakresie świadczenia tych usług. Bankowość elektroniczna dla firm zostanie Państwu automatycznie dopasowana. Zaproponowana platforma będzie dobrana na podstawie dotychczasowych parametrów nadanych użytkownikom i częstotliwości przeprowadzanych transakcji w obecnej bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska.

20. Czym różnią się usługi Mini Firma, Moja Firma Plus i iBiznes24?

Wszystkie usługi bankowości elektronicznej dla firm oferują zestaw funkcjonalności w pełni odpowiadający tym, z których korzystają Państwo w Deutsche Bank Polska. Zależnie od potrzeb użytkowników, usługi Mini Firma, Moja Firma Plus i iBiznes24 oferują różne limity kwot przelewów, możliwość definiowania wielopodpisów oraz zaawansowane ustawienia uprawnień użytkowników do rachunków firmowych. Pełna informacja o usługach i ich funkcjonalnościach jest dostępna na stronie www.santander.pl.

21. Czy wszystkie moje konta i karty zostaną przeniesione do usług bankowości elektronicznej dla firm?

Tak, po przejściu procesu przeniesienia do bankowości elektronicznej.

22. Jestem już Klientem Santander Bank Polska S.A., czy moje konta z Deutsche Bank Polska S.A. będą widoczne w tej samej bankowości elektronicznej?

Nie, w przypadku firm dajemy Państwu możliwość indywidualnego zdecydowania o połączeniu bankowości elektronicznych. W celu połączenia bankowości, po dniu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. prosimy o kontakt z doradcą.

23. Czy uprawnienia użytkownika do rachunku będą takie same do usług bankowości elektronicznej?

W przypadku Klientów firmowych do usług bankowości elektronicznej (Mini Firma, Moja Firma plus, iBiznes24) przeniesiemy wszystkie dotychczasowe uprawnienia użytkowników.

24. Gdzie mogę cofnąć udzielone uprawnienia użytkownika do usług bankowości elektronicznej?

Do czasu przeniesienia do Santander Bank Polska S.A., cofnąć pełnomocnictwo można jeszcze w Deutsche Bank Polska S.A. Po przeniesieniu, będzie to możliwe w oddziałach Santander Bank Polska S.A.
Po przejściu procesu przeniesienia użytkownicy korzystający z smsKodów jak i tokenów sprzętowych samodzielnie będą mogli aktywować token aplikacyjny, jakim jest Mobilny podpis.

25. Czy wszyscy kontrahenci [czy wszystkie szablony / czy cała lista odbiorców] zostaną przeniesieni do nowych usług elektronicznych?

Tak, proces zdalnego przeniesienia do usług bankowosci elektronicznej obejmować będzie przeniesienie danych z listy odbiorców z db easyNET / db powerNET do dedykowanej usługi bankowości elektronicznej dla firm (Mini Firma, Moja Firma plus, iBiznes24).

26. Jeśli jestem Klientem Santander Bank Polska, to czy muszę aktywować dostęp do bankowosci elektronicznej?

Tak.

27. Czy aktywacje usług bankowości elektronicznej może zrobić za mnie doradca?

Państwa doradcy / opiekunowie chętnie pomogą w przejściu przez proces przeniesienia do dedykowanych usług bankowości elektronicznej dla firm (MiniFirma, Moja Firma plus, iBiznes24), natomiast sam proces musi być przeprowadzony osobiście.

28. Ile mam czasu na zmianę bankowości elektronicznej?

Od 12 listopada br. proces samodzielnego przeniesienia do bankowości elektronicznej dla firm (Mini Firma, Moja Firma plus, iBiznes24) będzie możliwy przez 60 dni. Po tym czasie proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej będzie możliwy jedynie w oddziałach Santander Bank Polska.

W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl

29. Czy moje hasło i login są nadal ważne? Czy muszę zmienić hasło?

Podczas przeniesienia do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska, bank ten nada dla każdego z użytkowników nowy numer identyfikacyjny Klienta (NIK). Hasło dostępu do usług bankowości elektronicznej Mini firma, Moja Firma plus, iBiznes24 użytkownik nada sobie samodzielnie w trakcie procesu aktywowania .

30. Jakie będzie moje narzędzie autoryzacji dyspozycji?

W Santander Bank Polska dla firm narzędziami autoryzacji są smsKody, tokeny sprzętowe, token aplikacyjny zwany w Santander Bank Polska Mobilnym podpisem.

db easyNET

  • Hasła SMS – jeżeli do tej pory transakcje w serwisie db easyNET autoryzowali Państwo Hasłem SMS (zwanym w Santander Bank Polska smsKodem), to w dalszym ciągu będzie możliwość korzystania z tego rozwiązania. Numer telefonu pozostaje bez zmian – zostanie przeniesiony automatycznie.
  • Karta TAN – nie będzie dostępna, zostanie zastąpiona wygodną metodą autoryzacji opartą o wiadomości SMS (smsKod) wysyłane na telefon komórkowy. Numer telefonu dla smsKodów nadadzą Państwo podczas procesu przeniesienia do usługi Santander online.

db powerNET

Oddzielną korespondencją w db powerNET wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani o przyznanej metodzie autoryzacji (smsKod, token) do bankowości elektronicznej Moja Firma plus.

31. Czy w usługach Mini Firma, Moja Firma Plus, iBiznes24 autoryzacja transakcji będzie odbywała się na podstawie kodów SMS wysyłanych na wskazany numer telefonu komórkowego? Czy będzie to następowało na numer telefonu podany wcześniej w Deutsche Bank Polska? Czy będę mógł zmienić ten numer telefonu na nowy?

Podczas aktywacji usług elektronicznych, użytkownik nieużywający jeszcze kodów SMS w db easyNET zostanie poproszony o podanie numeru telefonu. Jeśli będą Państwo następnie chcieli dokonać zmiany numeru telefonu do otrzymywania smsKodów, można to zrobić w dowolnej chwili po aktywowaniu nowych usług bankowości elektronicznej.

32. Czy będę płacił za smsKody?

Bank nie pobiera opłat za smsKody (Hasła SMS).

33. Czy będzie obsługiwał mnie ten sam dealer?

Będą Państwo obsługiwani przez swoich Dealerów, a wskazane w umowach numery telefonów będą nadal aktywne.

34. Jak będę się kontaktował z moim dealerem?

Numery telefonów wskazane w umowach nadal będą aktywne.

35. Czy zmieni mi się sposób obsługi dealerskiej?

Dotychczasowy zakres obsługi pozostanie bez zmian, może on zostać poszerzony o usługę elektronicznej wymiany walut.

36. Czy będę musiał podpisać nowa umowę skarbową?

Umowy Deutsche Bank Polska S.A. dot. produktów walutowych pozostają w mocy i na ich podstawie będzie można zawierać takie transakcje. W przypadku chęci skorzystania z nowych produktów walutowych oraz produktów na stopę procentową będzie konieczność podpisania nowej umowy ramowej obowiązującej w Santander Bank Polska S.A.

37. Czy zmieni mi się zakres produktów skarbowych?

Produkty, z których korzystali Państwo w Deutsche Bank Polska będą nadal dostępne w Santander Bank Polska S.A. W przypadku chęci skorzystania z nowych produktów walutowych oraz produktów na stopę procentową, wymagana będzie wymiana dokumentacji tj. podpisanie nowej umowy ramowej obowiązującej w Santander Bank Polska S.A.

38. Z jakich nowych produktów skarbowych będzie mógł korzystać Klient?

Będą mogli Państwo korzystać z oferty produktowej Santander Bank Polska S.A dla produktów ograniczających ryzyko walutowe, tj. opcji walutowych oraz strategii opcyjnych i dla produktów ograniczających ryzyko stopy procentowej, tj. opcji na stopę procentową oraz strategii opcyjnych. W przypadku chęci skorzystania z powyższych produktów, wymagana będzie wymiana dokumentacji tj. podpisanie nowej umowy ramowej z Santander Bank Polska S.A.

39. Czy będzie można połączyć rachunki prowadzone w Santander Bank Polska S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. w jeden?

Nie, nie można połączyć tych rachunków. Rachunki, tak jak przed przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., będą funkcjonowały osobno. Mogą Państwo w oddziale zamknąć jeden z rachunków i przelać środki na drugi.

40. Mam rachunki firmowe w obu bankach. Czy po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będę mógł sprawdzić saldo i transakcje na dowolnej infolinii dla firm?

Tak, informacje będą dostępne w Santander Bank Polska S.A. pod dotychczasowym numerem infolinii 801 18 18 18 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

41. Czy muszę powiadomić wystawców faktur o zmianie banku?

Nie, numer rachunku bankowego nie zmieni się.

42. Czy będę mógł zamienić obecny rodzaj rachunku firmowego na inny rachunek firmowy w Santander Bank Polska S.A.? Czy w takim przypadku zmieni się numer rachunku?

Tak. Będzie możliwe dokonanie konwersji rachunku firmowego na rachunek firmowy z bieżącej oferty Santander Bank Polska S.A. Numer rachunku się nie zmieni.

43. Czy po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez Santander Bank Polska będzie możliwość wydania karty do Konta Pomocniczego?

Konto pomocnicze zostanie przeniesione do Santander Bank Polska S.A. i będą Państwo mogli do tego rachunku zakupić kartę z oferty Santander Bank Polska S.A.

44. Czy po włączeniu Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zmienią się zasady faktoringowe?

Zasady faktoringowe nie zmienią się, umowy i regulaminy pozostają w mocy, system obsługi, loginy i hasła pozostają bez zmian, zostaną tylko przeniesione na nową stronę www.faktor24.pl/webfaktor.

45. Czy zmieni się oprocentowanie posiadanych kredytów?

Zasady zmiany oprocentowania są opisane w umowie kredytowej. Oprocentowanie kredytów nie zmieni się z powodu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.

46. Czy w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będzie konieczne podpisanie aneksu do umowy kredytu?

Podpisanie aneksu nie będzie wymagane

47. Czy oprocentowanie lokat zostanie utrzymane?

Zostaną zachowane terminy i oprocentowanie lokat. Lokaty Deutsche Bank Polska S.A. pozostaną w obsłudze posprzedażowej, czyli do wygaśnięcia aktualnych depozytów. Ponadto zostanie Państwu udostępniona szeroka oferta produktów depozytowych dla firm Santander Bank Polska S.A.

48. Czy nadal mam bezpłatne wypłaty z bankomatów Euronet?

Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A do Santander Bank Polska S.A. utrzymane zostaną warunki cenowe aktualnie obowiązujące.

49. Czy muszę zmienić PIN do kart?

Nie.

50. Czy muszę wymienić kartę debetową?

Karty debetowe, z których Państwo korzystają, będą nadal aktywne po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.

51. Jak będzie wyglądała wymiana walutowa w Santander? Czy będzie odrębna platforma do wymiany walut? Czy będzie możliwa wymiana walut dokonywana za pośrednictwem dealerów i czy będzie możliwość negocjacji kursów?

Obsługa Dealerska w Santander Bank Polska S.A. będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Będą się Państwo kontaktowali ze swoim Dealerem dzwoniąc na obecny numer telefonu wskazany w umowie. Dodatkowo, wszystkim Klientom firmowym korzystającym po przeniesieniu z bankowości elektronicznej Mini Firma zostanie udostępniony kantor wymiany walut online – Kantor Santander.
Natomiast Klientom korzystającym po przeniesieniu z bankowości elektronicznej Moja Firma plus oraz iBiznes24 funkcjonalność wymiany walut online (odpowiednio Kantor Santander i e-FX) zostanie udostępniona po skontaktowaniu się z doradcą bankowym lub Dealerem.

52. Jakie formaty plików są obsługiwane w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A.?

W usłudze Santander internet, Mini Firma internet i Moja Firma plus internet obsługiwane są formaty plików, z którymi możecie Państwo zapoznać się tutaj. Dodatkowo dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. umożliwimy:

  • import odbiorców krajowych w formacie XML, Videotel,
  • import odbiorców krajowych w formacie XML, Videotel.

W iBiznes24 internet obsługiwane są formaty plików, z którymi możecie Państwo zapoznać się tutaj.