Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka

 
  • Faktoring krajowy to bieżące finansowanie zabezpieczone wykupionymi wierzytelnościami przysługującymi od krajowych odbiorców.

     

Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka

 
  • Faktoring z przejęciem ryzyka to finansowanie zabezpieczone wykupionymi wierzytelnościami przysługującymi od krajowych odbiorców.

Faktoring eksportowy

 
  • Zapewnienie finansowania sprzedaży usług i produktów w relacjach eksportowych.

Faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów

 
  • Zapewnienie finansowania w relacjach międzynarodowych przy współpracy z faktorem zagranicznym.

Faktoring dla dostawców do JST

 
  • Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców, którymi są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Faktoring odwrotny

 
  • Krótkoterminowe finansowanie obrotowe polegające na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Dzięki tej formie faktoringu BZ WBK Faktor dokonuje płatności za zobowiązania Klienta do jego dostawców.

Confirming® Finansowanie dostaw

 
  • Nowoczesne, krótkoterminowe finansowanie zakupionych towarów / usług obniżające koszty finansowania dostaw, stanowiące rozbudowaną formę faktoringu odwrotnego.