Faktoring na finansowanie zobowiązań

Powszechnie znana usługa faktoringowa polegająca na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Produkt jest skierowany do odbiorców towarów lub usług, którzy chcą uzyskać u swoich dostawców dłuższe terminy płatności albo dodatkowe rabaty za wcześniejsze płatności. Klient podpisuje umowę z Faktorem i na tej podstawie Faktor reguluje jego zobowiązania z tytułu faktur wystawionych przez dostawców.

 

Niezależnie od branży oraz ryzyka prowadzonej działalności jesteśmy w stanie dostarczyć elastyczne rozwiązanie finansowe wszystkim przedsiębiorcom, dla których bezpieczeństwo transakcji handlowych, możliwość wynegocjowania lepszych warunków płatności oraz uzyskanie dodatkowych rabatów u swoich dostawców jest bardzo ważne.

 

Dokumenty i pliki do pobrania