Faktoring z przejęciem ryzyka

Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta(Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy Faktor przejmuje na siebie.

 
  • natychmiastowa zamiana należności na gotówkę
  • poprawa płynności finansowej i bilansu firmy – finansowanie to nie wchodzi w zaangażowanie kredytowe Klienta
  • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych z Odbiorcą
  • połączenie ubezpieczenia transakcji z finansowaniem
  • eliminacja zatorów płatniczych

Dzięki faktoringowi pełnemu Faktorant otrzymuje zapłatę do 90% wartości faktury najpóźniej w 24 godziny po przesłaniu do Faktora kopii faktur oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru. Pozostałą część (fundusz gwarancyjny) Faktorant otrzymuje gdy odbiorca zrealizuje płatność.

Ten rodzaj faktoringu gwarantuje płynne finansowanie bieżącej działalności nawet w przypadku braku zapłaty ze strony odbiorcy. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy do wysokości zaliczki. To oznacza, że jeśli wierzytelność nie zostanie odzyskana Faktorant zachowuje otrzymaną zaliczkę.

W przypadku faktoringu pełnego istnieje możliwość wykorzystania polisy ubezpieczeniowej Klienta. Następuje wtedy zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Faktorem, Klientem i Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na Faktora. W przypadku braku takiej polisy usługa faktoringu pełnego świadczona jest na polisie ubezpieczeniowej Santander Factoring.

W faktoringu krajowym pełnym Santander Factoring jest w stanie zagwarantować swoim Klientom wysoki poziom zabezpieczenia dzięki wysokiej kwocie gwarantowanego pokrycia szkody jaka wynika z polisy ubezpieczeniowej Santander Factoring.

 

Przez telefon

Zadzwoń tel. 22 526 54 00
  1. W trakcie rozmowy Doradca poprosi Cię o podstawowe informacje dotyczące Twojej działalności.
  2. W ciągu 24 godzin od chwili pozyskania wszystkich informacji na temat firmy Doradca Sprzedażowy skontaktuje się z Tobą w celu poznania Twoich oczekiwań oraz omówienia najlepszego produktu dla Ciebie.
  3. Doradca podczas drugiej rozmowy przedstawi szczegóły oferty i umówi spotkanie.

Przez Internet

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Wypełnij formularz