Faktoring eksportowy

Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców zagranicznych.

Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorcy zagraniczni dokonują spłat należności na konto Faktora.

 
  • uzyskanie zapłaty za towar dostarczony za granicę przed terminem płatności faktury
  • zwiększenie konkurencyjności eksportera
  • znaczne obniżenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego
  • ograniczenie ryzyka kursowego
  • sprawdzenie wiarygodności kontrahentów zagranicznych przez TU

 

W Faktoringu eksportowym pełnym to Faktora przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy zagranicznego. Faktorant otrzymuje zapłatę (zaliczkę do 90% nominalnej wartości faktury) tuż po zrealizowaniu dostawy zagranicę.

Dużą zaletą tego produktu jest świadomość, że dany kontrahent zagraniczny jest zbadany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i tylko do wysokości przyznanego limitu przez TU, Faktor będzie finansował transakcje z zagranicznym odbiorcą. To w zdecydowany sposób ogranicza Klientowi ryzyko handlowe z zagranicznymi podmiotami.

W przypadku opóźnień w zapłacie zobowiązania przez zagranicznego dłużnika, przekraczających 90 dni, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmuje się windykacji kontrahenta.

 

Przez telefon

Zadzwoń tel. 22 526 54 00
  1. W trakcie rozmowy Doradca poprosi Cię o podstawowe informacje dotyczące Twojej działalności.
  2. W ciągu 24 godzin od chwili pozyskania wszystkich informacji na temat firmy Doradca Sprzedażowy skontaktuje się z Tobą w celu poznania Twoich oczekiwań oraz omówienia najlepszego produktu dla Ciebie.
  3. Doradca podczas drugiej rozmowy przedstawi szczegóły oferty i umówi spotkanie.

Przez Internet

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Wypełnij formularz