Faktoring bez przejęcia ryzyka

Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta(Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach. Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorców.

 
  • natychmiastowa zamiana należności na gotówkę
  • możliwość zaproponowania odbiorcom lepszych, konkurencyjnych warunków handlowych
  • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
  • ograniczenie kosztów związanych z administrowaniem należności
  • kontrola i bieżący, ciągły monitoring spłat

W ramach faktoringu z regresem Faktor przelewa środki (zaliczka do 100% kwoty faktury brutto) zaraz po dostarczeniu Santandro Factoring kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru. Pozostała część zapłaty za fakturę (fundusz gwarancyjny) jest przekazywana w chwili gdy odbiorca ureguluje płatność.

Usługa zapewnia stały dopływ środków finansowych bezpośrednio po dostarczeniu towaru do odbiorcy. Dzięki temu Faktorant nie musi oczekiwać na zapłatę do czasu wymagalności faktury, a w wielu przypadkach nawet dłużej.

W sytuacji kiedy odbiorca opóźnia się z zapłatą, w ramach podpisanej umowy i tylko po ustaleniu z Klientem, Santander Factoring może podjąć się działań dyscyplinujących np. monit (ponaglenie do zapłaty). Intensywność działań dyscyplinujących (liczba monitów) jest ustalana indywidualnie z Klientem i może dotyczyć całego portfela przekazanego do faktoringu lub tylko wybranych kontrahentów.

Jeśli mimo upomnienia odbiorca nie ureguluje płatności w uzgodnionym czasie (okres regresu) Faktorant zobowiązany jest zwrócić otrzymaną od Faktora zaliczkę. Jednakże bazując na doświadczeniu Santander Factoring, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Faktorant może zlecić Santander Factoring działania windykacyjne w przypadku, gdyby po okresie regresu odbiorca wciąż zalegał z zapłatą.

 

Przez telefon

Zadzwoń tel. 22 526 54 00
  1. W trakcie rozmowy Doradca poprosi Cię o podstawowe informacje dotyczące Twojej działalności.
  2. W ciągu 24 godzin od chwili pozyskania wszystkich informacji na temat firmy Doradca Sprzedażowy skontaktuje się z Tobą w celu poznania Twoich oczekiwań oraz omówienia najlepszego produktu dla Ciebie.
  3. Doradca podczas drugiej rozmowy przedstawi szczegóły oferty i umówi spotkanie.

Przez Internet

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Wypełnij formularz