O nas

Santander Factoring Sp. z o.o. jest spółką zależną Santander Bank Polska S.A.. Współpraca z Santander Bank Polska S.A. zapewnia Faktorowi stabilność oraz szeroki dostęp klientów do usług Faktora poprzez sieć oddziałów Banku na terenie całego kraju.

Celem oferowanego przez nas faktoringu jest pomoc firmom w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności. Naszym Klientom zapewniamy: szybkie finansowanie bieżącej działalności po stronie należności, sprawną administrację należnościami, monitoring portfela należności Klienta, zwiększanie dyscypliny i poprawę terminowości spłat od dłużników oraz efektywne dochodzenie spłat. Możemy również przejąć od Klienta ryzyko braku spłaty od odbiorców w ramach faktoringu pełnego. Oferujemy Klientom kompleksowe i elastyczne podejście do zagadnienia bieżącego finansowania i administrowania wierzytelnościami. Naszą ofertę kierujemy do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Posiadany system informatyczny zapewnia wysoką jakość i terminowość świadczonych usług oraz stały dostęp Klientów do bieżącej informacji o rozliczeniach. Santander Factoring Sp. z o. o. jest członkiem międzynarodowej organizacji faktorów FCI (Factors Chain International).

Zarząd Spółki

  • Roman Maciejewski - Prezes Zarządu
  • Jerzy Bany – Członek Zarządu
  • Grzegorz Kędzior – Członek Zarządu
  • Paweł Perekitko - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Michael McCarthy - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • John Power
  • Marcin Prell

Santander Factoring Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Tel. 22 782 91 73
Infolinia 22 526 54 00
Fax 22 439 96 77
E-mail: faktor@santander.pl

NIP 897-16-79-435
REGON 932883660
KRS 0000148117

Inspektor Danych Osobowych:
Marcin Pieniążek
iod_faktor@santander.pl