Czym jest faktoring

FAKTORING to obecnie najszybciej rozwijająca się, najbardziej elastyczna i coraz bardziej pożądana usługa finansowa. Polega na nabyciu przez Faktora wierzytelności, ich finansowania oraz na zarządzaniu nimi. W efekcie oznacza to, że Faktorant (dostawca) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzających odbiór towaru. Na początku Faktorant otrzymuje zaliczkę (jej wysokość uzależniona jest od warunków umowy faktoringowej i może wynieść 90% kwoty faktury brutto) a pozostałą część - fundusz gwarancyjny w momencie, kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy Faktora. W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę Faktorant może liczyć na wsparcie ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym, z przejęciem i bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Dla kogo faktoring?

  • dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
  • dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności
  • dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
  • dla firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań
  • dla podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych i kompleksowych usług finansowych